Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

REKRUTACJA

Dnia 16 kwietnia 2018r. Komisja Rekrutacyjna ogłosi zgodnie z zarządzenim Wójta Gminy Psary w gablocie informacyjnej Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie listę kandydatów zakwalfikowanych i nie zakwalfikowanych.


Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.


Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie udostępniona dnia 25 kwietnia 2018 r.


UWAGA!!!!!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do dnia 24 kwietnia 2018 r. uzupełnić oświadczenia dotyczące woli uczestnictwa w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym (wzór dostępny w sekretariacie przedszkola).

Komisja rekrutacyjna