Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

RAMOWY PLAN DNIA
Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka


RANEK

REALIZACJA

ZAJ势

LICZBA

MINUT


RODZAJ ZAJ势


630 - 730


60

Schodzenie si dzieci. Zabawy dowolne ( przy niewielkim udziale nauczyciela).Stwarzanie warunk體 do zabaw odpowiadaj眂ych zainteresowaniom dzieci阠ym,


730?800


30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne ( przy niewielkim udziale nauczyciela)

Ogl眃anie ksi笨ek, album體, czasopism dzieci阠ych. Praca z dzieckiem zdolnym, praca kompensacyjno- wyr體nawcza indywidualna i w ma硑ch zespo砤ch

Prace porz眃kowe w sali.

Razem

90

1,5 godziny


ZAJ蔆IA ZASADNICZE

REALIZACJA

ZAJ势

LICZBA

MINUT


RODZAJ ZAJ势

800?815

15

苭iczenia poranne.


815 ?830

15

Czynno禼i higieniczne oraz przygotowanie do 秐iadania.


830?900

30

iadanie.900?915


15

Przygotowania do zaj赕.

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ( w tej puli mieszcz si czynno禼i opieku馽ze, organizacyjne)

915?1035

80

Zaj阠ia dydaktyczne, realizowane wed硊g wybranego programu wychowania przedszkolnego ( w tym dwie zabawy ruchowe)


1035?1130


55

Zaj阠ia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane s tam gry i zabawy ruchowe, zaj阠ia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porz眃kowe i ogrodnicze itd.), zabawy ruchowe , zabawy swobodne w sali (w zale縩o禼i od pory roku i warunk體 atmosferycznych)

1130?1145

15

Powr髏. Czynno禼i samoobs硊gowe w szatni.

1145?1200

15

Zabiegi sanitarno-higieniczne

1200?1230

40

Obiad.

1230-1300

20

Odpoczynek ? s硊chanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji侣侣 z literatury dzieci阠ej.

Razem

300

5 godzin


ZAJ蔆IA POPODNIOWE

REALIZACJA

ZAJ势

LICZBA

MINUT

RODZAJ ZAJ势


1300?1330


30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze.

Zabawy ze 秔iewem,.

Dzia砤lno舵 plastyczna.

Zabawy ruchowe.

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

1330?1340

10

Zabiegi sanitarno-higieniczne

1340?1400

20

Podwieczorek.


1400?1630

150

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ( w tej puli mieszcz si czynno禼i opieku馽ze, organizacyjne, samoobs硊gowe)

Zabawy (stwarzanie warunk體 do zabaw odpowiadaj眂ych zainteresowaniom dzieci. (w tym czasie dzieci bawi si swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

Praca kompensacyjno- wyr體nawcza indywidualna i w ma硑ch zespo砤ch

Prace porz眃kowe w sali.

W zale縩o禼i od pory roku ? zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie si dzieci.

Razem

210

3,5 godziny


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

RAMOWY PLAN DNIA

w grupie " ME SOWY"(sze禼iolatki)

RODZAJ ZAJ势

GODZINY REALIZACJI ZAJ势

LICZBA MINUT

LICZBA GODZIN RAZEM

RANEK

1) zabawy (w tym czasie dzieci bawi si swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

7.00-7.30

30

侣侣侣侣侣侣侣侣

2) zaj阠ia opieku馽ze

7.30-7.45

15

侣侣侣侣侣侣侣侣

3) zajcia dydaktyczne

7.45-8.00

15

侣侣侣侣侣侣侣侣

4) zestaw 鎤icze porannych

8.00- 8.15

15

侣侣侣侣侣侣侣侣

5) zabiegi sanitarno-higieniczne

8.15-8.30

15

侣侣侣侣侣侣侣侣

6) 秐iadanie

8.30-9.00

30

侣侣侣侣侣侣侣侣

RAZEM侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽 120 MINUT侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣犅侣侣侣侣侣侣侣聽侣侣侣侣侣侣侣侣 2 GODZINY

ZAJ蔆IA ZASADNICZE

1) czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ( w tej puli mieszcz si czynno禼i opieku馽ze, organizacyjne)

9.00-9.15

15

侣侣侣侣侣侣侣侣

2) zajcia dydaktyczne, realizowane wed硊g wybranego programu wychowania przedszkolnego

9.15-9.45

30

侣侣侣侣侣侣侣侣

3) zabawa ruchowa

9.45-9.55

10

侣侣侣侣侣侣侣侣

4) ) zajcia dydaktyczne, realizowane wed硊g wybranego programu wychowania przedszkolnego

9.55-10.25

30

侣侣侣侣侣侣侣侣

5) ) zabawa ruchowa

10.25-10.35

10

侣侣侣侣侣侣侣侣

ddddddddddddddddddddddddddddddddddd

gfgnbnsmnssbvgsns

6) zaj阠ia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w侣侣侣侣侣侣侣侣爌arku itp. (organizowane s tam gry i侣侣侣侣侣侣侣侣爖abawy ruchowe, zaj阠ia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porz眃kowe i侣侣侣侣侣侣侣侣爋grodnicze itd.)

10.35- 11.45

70

侣侣侣侣侣侣侣侣

7) zabiegi sanitarno-higieniczne

11.45-12.00

15

侣侣侣侣侣侣侣侣

8) obiad

12.00-12.30

30

侣侣侣侣侣侣侣侣

9) zabiegi sanitarno-higieniczne

12.30-12.45

15

侣侣侣侣侣侣侣侣

10) zaj阠ia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane s tam gry i侣侣侣侣侣侣侣侣爖abawy ruchowe, zaj阠ia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porz眃kowe i ogrodnicze itd.)

12.45-13.30

45

侣侣侣侣侣侣侣侣