Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

RAMOWY PLAN DNIA
Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka


RANEK

REALIZACJA

ZAJĘĆ

LICZBA

MINUT


RODZAJ ZAJĘĆ


630 - 730


60

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne ( przy niewielkim udziale nauczyciela).Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym,


730–800


30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne ( przy niewielkim udziale nauczyciela)

Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Praca z dzieckiem zdolnym, praca kompensacyjno- wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach

Prace porządkowe w sali.

Razem

90

1,5 godziny


ZAJĘCIA ZASADNICZE

REALIZACJA

ZAJĘĆ

LICZBA

MINUT


RODZAJ ZAJĘĆ

800–815

15

Ćwiczenia poranne.


815 –830

15

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.


830–900

30

Śniadanie.900–915


15

Przygotowania do zajęć.

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ( w tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, organizacyjne)

915–1035

80

Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego ( w tym dwie zabawy ruchowe)


1035–1130


55

Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.), zabawy ruchowe , zabawy swobodne w sali (w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych)

1130–1145

15

Powrót. Czynności samoobsługowe w szatni.

1145–1200

15

Zabiegi sanitarno-higieniczne

1200–1230

40

Obiad.

1230-1300

20

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji  z literatury dziecięcej.

Razem

300

5 godzin


ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

REALIZACJA

ZAJĘĆ

LICZBA

MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ


1300–1330


30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze.

Zabawy ze śpiewem,.

Działalność plastyczna.

Zabawy ruchowe.

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

1330–1340

10

Zabiegi sanitarno-higieniczne

1340–1400

20

Podwieczorek.


1400–1630

150

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ( w tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe)

Zabawy (stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

Praca kompensacyjno- wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach

Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.

Razem

210

3,5 godziny


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

RAMOWY PLAN DNIA

w grupie " MĄRE SOWY"(sześciolatki)

RODZAJ ZAJĘĆ

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

LICZBA GODZIN RAZEM

RANEK

1) zabawy (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

7.00-7.30

30

 

2) zajęcia opiekuńcze

7.30-7.45

15

 

3) zajęcia dydaktyczne

7.45-8.00

15

 

4) zestaw ćwiczeń porannych

8.00- 8.15

15

 

5) zabiegi sanitarno-higieniczne

8.15-8.30

15

 

6) śniadanie

8.30-9.00

30

 

RAZEM                                 120 MINUT      2 GODZINY

ZAJĘCIA ZASADNICZE

1) czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ( w tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, organizacyjne)

9.00-9.15

15

 

2) zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

9.15-9.45

30

 

3) zabawa ruchowa

9.45-9.55

10

 

4) ) zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

9.55-10.25

30

 

5) ) zabawa ruchowa

10.25-10.35

10

 

ddddddddddddddddddddddddddddddddddd

gfgnbnsmnssbvgsns

6) zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

10.35- 11.45

70

 

7) zabiegi sanitarno-higieniczne

11.45-12.00

15

 

8) obiad

12.00-12.30

30

 

9) zabiegi sanitarno-higieniczne

12.30-12.45

15

 

10) zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

12.45-13.30

45