Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

PRAWA PRZEDSZKOLAKA

1.

Każde dziecko jest indywidualnością wymagającą odmiennego podejścia.

2.

Dzieci w naszej placówce wychowują się i uczą w atmosferze zrozumienia, tolerancji i równości.

3.

Uznajemy tradycje i wartości kulturowe dzieci różnych narodowości i wyznań religijnych.

4.

Dzieci znają panujący w placówce system karania i nagradzania.

5.

Przedszkolaki z wszelkimi trudnościami mają zapewnione uczestnictwo w pracy wyrównawczej oraz mogą korzystać z pomocy logopedy, zajęć korekcyjnych, pedagoga i psychologa.

6.

Dzieci uzdolnione mogą uczestniczyć w zespołach rozwijających ich zainteresowania.

7.

Każde dziecko ma prawo do spotkań z obojgiem rodziców, chyba że została podjęta w tej sprawie inna decyzja przez Sąd Rodzinny.

8.

Dzieci są chronione przed wykonywaniem prac i czynności niebezpiecznych dla ich rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego i społecznego.

9.

Przedszkolaki mają prawo do śmiałego wyrażania własnych poglądów.

10.

Milusińscy mają prawo do odmowy spożywania niektórych posiłków, wychodzenia do toalety według potrzeb a nie na komendę, to samo dotyczy kwestii spania.

11.

Każde dziecko może liczyć na pomoc w trakcie jedzenia, czynności wykonywanych w toalecie, ubierania się.

12.

Szanujemy nietykalność przedszkolaka, który nie życzy sobie, żeby go dotykać, czy zdejmować ubranie wierzchnie.

13.

W przypadku udowodnionej trudnej sytuacji materialnej rodziny, dziecko ma prawo do korzystania z obniżonej stawki za wyżywienie.

14.

W przypadku zauważenia przez personel przedszkola zaniedbań ze strony rodziców (niedożywienie, nieutrzymywanie higieny osobistej, ślady pobicia) będą podejmowane kroki mające na celu poprawę sytuacji dziecka , włącznie ze zgłoszeniem do organizacji zajmującej się takimi problemami.

15.

Wobec dzieci w żadnym wypadku nie można stosować kar cielesnych ani żadnych metod uwłaczających ich godności osobistej.

Niniejsze prawa zostały opracowane wg Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.