Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

PRAWA PRZEDSZKOLAKA

1.

Każde dziecko jest indywidualnością wymagającą odmiennego podejścia.

2.

Dzieci w naszej placówce wychowują się i uczą w atmosferze zrozumienia, tolerancji i równości.

3.

Uznajemy tradycje i wartości kulturowe dzieci różnych narodowości i wyznań religijnych.

4.

Dzieci znają panujący w placówce system karania i nagradzania.

5.

Przedszkolaki z wszelkimi trudnościami mają zapewnione uczestnictwo w pracy wyrównawczej oraz mogą korzystać z pomocy logopedy, zajęć korekcyjnych, pedagoga i psychologa.

6.

Dzieci uzdolnione mogą uczestniczyć w zespołach rozwijających ich zainteresowania.

7.

Każde dziecko ma prawo do spotkań z obojgiem rodziców, chyba że zostaje podjęta w tej sprawie inna decyzja przez Sąd Rodzinny.

8.

Dzieci są chronione przed wykonywaniem prac i czynności niebezpiecznych dla ich rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego i społecznego.

9.

Przedszkolaki mają prawo do wyrażania własnych poglądów.

10.

Milusińscy mają prawo do odmowy spożywania niektórych posiłków, wychodzenia do toalety według potrzeb a nie na komendę, to samo dotyczy kwestii spania.

11.

Każde dziecko może liczyć na pomoc w trakcie jedzenia, czynności wykonywanych w toalecie, ubierania się.

12.

Szanujemy nietykalność przedszkolaka, który nie życzy sobie, żeby go dotykać, czy zdejmować ubranie wierzchnie.

13.

W przypadku udowodnionej trudnej sytuacji materialnej rodziny, dziecko ma prawo do korzystania z obniżonej stawki za wyżywienie.

14.

W przypadku zauważenia przez personel przedszkola zaniedbań ze strony rodziców (niedożywienie, nieutrzymywanie higieny osobistej, ślady pobicia) będą podejmowane kroki mające na celu poprawę sytuacji dziecka, włącznie ze zgłoszeniem do organizacji zajmującej się takimi problemami.

15.

Wobec dzieci w żadnym wypadku nie można stosować kar cielesnych ani żadnych metod uwłaczających ich godności osobistej.

Niniejsze prawa zostały opracowane wg Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r