Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

OPTY ZA PRZEDSZKOLE

Koszt posi砶體:

  • 1 posi砮k (obiad) - 2,50 z

  • 2 posi砶i (秐iadanie, obiad) - 4,00 z

  • 3 posi砶i (秐iadanie, obiad, podwieczorek) - 5,00 z

侣侣聽

Od 1 pa糳ziernika 2016r. op砤ty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach poza podstaw programow nale縴 wp砤ca na konto. (termin p砤tno禼i do 10 dnia ka縟ego miesi眂a)

Zesp蟪 Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie

42-512 Psary, ul. Szkolna 5

nr konta: 69 8438 0001 0022 3530 2000 0040


Miesi阠zne informacje o kwocie do zap砤ty b阣 pa駍two otrzymywa od wychowawc體 grup.

Pani intendent przyjmuje tylko op砤t za posi砶i.


Miesi阠zna op砤ta sta砤

Od wrze秐ia 2013 roku wesz砤 w 縴cie uchwa砤 Rady Gminy Psary dotycz眂a pobierania op砤t od rodzic體 za korzystanie przez dzieci z us硊g opieku馽zych plac體ki powy縠j 5 godzin. Dzienny czas do 5 godzin przeznaczony jest na realizacj podstawy programowej i jest bezp砤tny. Koszt ka縟ej rozpocz阾ej godziny pobytu dziecka w przedszkolu powy縠j 5 godzin wynosi 1 z. Godziny pobytu przed g. 8.00 i po 13.00 zliczane s w formie sumy godzin ka縟ego dnia.