Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

akademia plener a

KONKURS PLASTYCZNY

?WIOSENNA KA?

PROTOKӣ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Dnia 14 czerwca 2010 roku w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odby si PLENER MALARSKI ? WIOSENNA KA? , skierowany do dzieci uczszczajcych na zajcia plastyczno-teatralne w ramach projektu ?AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA?

Celem konkursu byo:

 • Propagowanie wrd przedszkolakw dziaalnoci twrczej

 • Posugiwanie si rnorodnymi rodkami wyrazu plastycznego (ksztat, barwa i faktura w kompozycji na paszczynie)

 • Rozbudzanie wyobrani i fantazji dziecicej

 • Motywowanie do podejmowania przez dzieci prb samodzielnego tworzenia

 • Wyanianie talentw plastycznych.

Do konkursu przystapiy dzieci - laureaci przedszkolnego etapu konkursu

plastycznego z:

 • Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyowicach;

 • Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie;

 • Oddziau przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dbiu;

 • Oddziau przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grdkowie;

Zmagania przedszkolakw oceniao jury w skadzie:

 • Przewodniczca jury - Koordynator projektu, dyrektor Zespou Obsugi Szk i Przedszkoli Gminy Psary ? mgr Mirella Baraska- Sorn

 • Czonek jury ? Magorzata Bebel

 • Czonek jury - Dorota Dzielawska

 • Czonek jury - Karina Bizan

 • Czonek jury ? Daria Wyszyska

 • Czonek Jury - Ewa Sus

Po wsplnej ocenie wykonanych prac jury wyonio nastpujcych laureatw:

I MIEJSCE akademia plener 1

1 Alicja Rybarska

II MIEJSCE

1. Aleksandra Widawska

2. Jakub Jsiek

III MIEJSCE

1.Eryk Knapik

2. Mikoaj Szymon

Wyrnienia: akademia plener 2

1. Jakub Bartosik

2. Ksawery Niesioowski

3. Edyta Wacawczyk

4.Aleksandra Zaporowska

akademia plener 3
!!! Akademia Przedszkolaka !!!

Od padziernika 2008 roku w naszym przedszkolu realizowany jest projekt "Akademia Przedszkolaka" wspfinasowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Cel projektu - Podniesienie jakoci oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwikszenie liczby dzieci uczestniczcych w edukacji przedszkolnej poprzez:
 • ?poszerzenie oferty zaj dodatkowych dla dzieci 3,4,5-letnich,
 • wzrost atrakcyjnoci zaj edukacyjnych dla dzieci,
 • ?wyposaenie dzieci w dodatkowe umiejtnoci psychofizyczne.
Uczestnicy projektu - dzieci w wieku 3,4,5-lat, nauczyciele, rodzice, placwki wychowania przedszkolnego.

Planowane dziaania:
 • rekrutacja, prowadzenie, monitorowanie zaj dodatkowych dla dzieci 3,4,5?letnich uczszczajcych do przedszkoli publicznych w Strzyowicach i Sarnowie oraz oddziaw przedszkolnych dziaajcych przy szkoach podstawowych w Dbiu i Grdkowie,
 • zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • zorganizowanie szkole dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • zorganizowanie konkursw dla dzieci,
 • prowadzenie kampanii promujcej wychowanie przedszkolne.

Najwaniejsze dziaania:
 • Zrealizowanie w okresie od listopada 2008 roku do czerwca 2010 roku 1749 godzin zaj栠 dodatkowych dla dzieci, rozwijajcych zainteresowania, agodzcych deficyty rozwojowe, integrujcych dzieci niepenosprawne z rwienikami, uatrakcyjniajcych codzienny pobyt w przedszkolu,
 • Zajcia realizowane bd w 32 grupach z 403 miejscami czekajcymi na zainteresowane dzieci.
 • cznie wsparciem objtych zostanie 289 dzieci oraz 16 nauczycieli.
Projekt "Akademia Przedszkolaka" jest finansowany w 98.5% ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Cakowity budet projektu wynosi 357.864 zotych, a pozostae dofinansowanie to kwota 352.496 zotych.
Gminnym Koordynatorem projektu jest p. Mirella Baraska - Sorn.
Oczekiwane rezultaty:
Udzielenie wsparcia na rzecz :
 • Skorygowania wad postawy,
 • Skorygowania wad wymowy,
 • Nabycia umiejtnoci pywania,
 • Nabycia umiejtnoci rytmicznych , gry na instrumentach melodycznych i niemelodycznych, poruszania si w rytm muzyki,
 • Nabycia przez nauczycieli umiejtnoci prowadzenia zaj z wykorzystaniem nowych form i metod pracy.
 • Wzrost udziau dzieci 3,4- letnich w edukacji przedszkolnej na trenie gminy.
 • Zwikszenie poczucia samodzielnoci,
 • Nauka lepszej pracy w grupie,
 • Podniesienie zdolnoci komunikacyjnych,
 • Odkrycie talentw,
 • Rozwj zdolnoci poznawczych.
W naszym przedszkolu odbywaj si zajcia w ramach projektu "Akademia Przedszkolaka" takie jak:
 • plastyczno-teatralne
 • logopedyczne pr3rd6.gif - 27.31 Kb

 • gimnastyka korekcyjna

 • umuzykalniajce

 • wyjazdy na basen

A oto kilka zdj z zaj jakie odbyy si w ramach Akademii Przedszkolaka, wicej zdj do obejrzenia na naszej galerii.

ZAJCIA TEATRALNE

102_0142 102_0144 102_0148 102_0152 102_0156
ZAJCIA NA BASENIE
pic00010 pic00020 pic00040 pic00060
ZAJCIA PALSTYCZNE
102_0603 102_0601

102_0606

ZAJCIA UMUZYKALNIAJCE

102_0498 102_0495

102_0491

102_0500 102_0487
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
102_0646 102_0645

102_0647

ZAJCIA LOGOPEDYCZNE -
102_0586 102_0585

102_0584

102_0587 102_0583