Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ORAZ GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

"Kubuś Puchatek i przyjaciele"

Kategoria 5, 6 - latki:

I miejsce: Zuzanna Kozłowska, Sarnów

II miejsce: Nadia Włodarska, Dąbie

III miejsce: Weronika Wruszczak, Strzyżowice

Wyróżnienie:

1. Leon Kubień, Sarnów

2. Zofia Lis, Dąbie

3. Cyprian Nowak, Strzyżowice

Kategoria 3, 4 - latki:

I miejsce: Natalia Pustułka, Dąbie

II miejsce: Natalia Muc, Sarnów

III miejsce: Antoni Piszczek, Strzyżowice

Wyróżnienie:
1. Kuba Nosiadek, Gródków

2. Kamila Majcherczak, Gródków

3. Maja Flak, Dąbie

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz za nadesłanie oryginalnych prac.Gminny konkurs plastyczny

oraz grafiki komputerowej

„Kubuś Puchatek i przyjaciele”

Cele konkursu:

 • umiejętne wykorzystanie komputera do wykonania pracy graficznej w aplikacji Paint,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
 • rozwijanie wyobraźni, fantazji, kreatywnego myślenia,
 • kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości

Regulamin konkursu:

 • konkurs skierowany jest do dzieci 3-6 letnich
 • dzieci w wieku 3-4 lat wykonują pracę na formacie A4 dowolną techniką plastyczną
 • dzieci w wieku 5-6 lat wykonują pracę w dowolnej wersji aplikacji graficznej Paint, za pomocą narzędzi tego programu, prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A4 i wydrukowane.
 • każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa placówki oraz imię i nazwisko osoby przygotowującej dziecko)
 • do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)
 • z jednej grupy przesyłamy max 2 prace
 • prace należy nadsyłać do 26.10.2018 roku na adres Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie, ul. Szkolna 5a, 42-512 Sarnów
 • prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury w dwóch kategoriach wiekowych: grupy młodsze-3,4 latki, grupy starsze: 5,6 latki,
 • kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, samodzielność w wykonaniu pracy
 • wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 31 października na stronie internetowej Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie w zakładce Konkursy,

osoba odpowiedzialna: Barbara Grabowska tel. 32 267 22 70

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie plastycznym i grafiki komputerowej „Kubuś Puchatek i przyjaciele” organizowanym przez Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie wchodzącego w skład ZSP nr 2 w Sarnowie


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie:

....................................................................................................................

imię i nazwisko, wiek

.............................................................. ............................................................

nazwa i adres szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1.Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z siedzibą w Sarnowie, ul. Szkolna 5, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, zwanego dalej Administratorem Danych Osobowych. Administrator prowadzi operacje przetwarzania powyższych kategorii danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody. Telefon kontaktowy do administratora 32 27 22 15, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2.Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest p. Agnieszka Regulska, tel. 32267 22 15. e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5.Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i moich, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.

6.Jeśli uznam, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. 8.Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie.

 

Oświadczam też, że zapoznałam/- em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

Znalezione obrazy dla zapytania kubuś puchatek i święta wielkanocne

Wyniki gminnego konkursu plastycznego

"WIELKANOCNA PISANKA"

grupa 3-4 latki

I miejsce -Antoni Michalski PP Sarnów
II miejsce - Zuzanna Sobczak PP Sarnów
III miejsce - Wiktor Bochenek SP Dąbie

Wyróżnienia:
Jakub Zakrzewski PP Sarnów
Maria Ślusarczyk PP Sarnów
Maja Bernowicz PP Sarnów
Jakub Nowak SP Dąbie
Jowita Pietruszka SP Gródków
Nadia Sowińska PP Strzyżowice

Grupa 5-6 latki

I miejsce - Milena Gut SP Gródków
II miejsce- Agata Nowak PP Sarnów
III miejsce- Nikola Goły SP Dąbie

Wyróżnienia:
Wiktoria Szorn - SP Dąbie
Aleksandra Rady PP Sarnów
Zofia Stachowska SP Gródków
Maria Pęczek PP Strzyżowice
Hanna Bubel PP Strzyżowice


Gminny Konkurs Plastyczny

"WIELKANOCNA PISANKA"


Organizator:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Sarnowie –
Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka

Cele konkursu:

 • Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Promowanie twórczości dziecięcej.
 • Integracja dzieci przez sztukę.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch kategoriach wiekowych 3 – 4 latki oraz 5 – 6 latki.
 • Temat pracy plastycznej: „WIELKANOCNA PISANKA”.
 • Technika wykonania pracy – dowolna, przestrzenna.
 • Maksymalna ilość prac z każdej grupy – 3.
 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).
 • Prace należy dostarczyć do 23.03.2018 r. na adres Przedszkole Publiczne im.Kubusia Puchatka w Sarnowie, ul. Szkolna 5a, 42-512 Sarnów
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.03.2018 r.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody.
 • Dyplomy oraz nagrody zostaną dostarczone do placówek po rozstrzygnięciu konkursu