Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Nabr wnioskw o przyznanie Stypendium Sportowego Wjta Gminy Psary

Do 10 grudnia 2017 roku w Urzdzie Gminy mona skada wnioski o przyznanie Stypendium Sportowego Wjta Gminy Psary.
Stypendium przyznawane jest zawodnikom w sporcie indywidualnym i zespoowym, ktrzy w ostatnich 12 miesicach osignli wysoki wynik sportowy w midzynarodowym lub krajowym wspzawodnictwie.
Stypendium przyznawane jest na rok, a jego wysoko uzaleniona jest od osigni kandydatw, bez wzgldu na uprawian dyscyplin sportu.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium moe wystpi klub sportowy zawodnika, trener/instruktor lub sam zainteresowany zawodnik.

* Wszystkie informacje dostpne s na stronie Urzdu Gminy Psary: http://www.psary.pl/aktualnosc/trwa-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-sportowego-wojta-gminy-psary.html

(Strona gwna ? Gmina Psary ? Aktualno)