Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

WYCIECZKA NA LOTNISKO W PYRZOWICACH

25 maja dzieci z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie wybray si na wycieczk do Midzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. W zorganizowaniu wycieczki pomg nam Pan Pawe Wyra tata Kubusia z "Malestw". Plan wycieczki okaza si bardzo atrakcyjny. Na samym pocztku musielimy przej przez odpraw celn, gdzie kade dziecko przechodzio przez bramk. Przedszkolacy w ciszy i skupieniu wypeniali polecenia Pana Celnika. Nastpnie Pan Pawe zaprowadzi nas do punktu Stray Poarnej, gdzie mielimy okazje zobaczy najnowsze wozy straackie. Dziki uprzejmoci Panw straakw przedszkolacy mogli wej do rodka wozu oraz zobaczy pokaz dziaek wodnych. Nastpnie autobusem wocym pasaerw do samolotu pojechalimy pod hangar - miejsce naprawy samolotw. Zanim zwiedzilimy hangar mielimy okazj obserwowa startujcy samolot. W hangarze nie przeszkadzajc pracownikom moglimy z bliska obserwowa prac osb, ktre naprawiaj samolot. Zobaczylimy gdzie chowa si w samolocie bagae oraz jak duy z bliska jest samolot. Kolejnym punktem wycieczki okazaa si niespodzianka w osobie Pana Sokolnika, ktry na spotkanie z nami przyszed z modym sokoem. Kilkoro odwanych przedszkolakw miao szans na potrzymanie sokoa. Pan Sokolnik opowiedzia nam o swojej pracy oraz pracy sokoa , ktrego zadaniem jest odganianie ptakw, ktre zagraaj ldujcym lub startujcym samolotom. Na koniec moglimy zrobi sobie pamitkowe zdjcie na tle stojcego samolotu. Kade dziecko otrzymao pamitkowe gadety, ktre bd im przypominay t wycieczk.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

GMINNY KONKURS LITERACKI "SNUJ SI, SNUJ BAJECZKO"

 

20 maja 2016 r. w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbya si kolejna ju edycja GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO ?SNUJ SI, SNUJ BAJECZKO...? W zmaganiach konkursowych wzili udzia reprezentanci najstarszych grup z przedszkoli i oddziaw przedszkolnych przy szkoach podstawowych:
? ?Brygada RR? z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyowicach,
? ?Topiciele? z oddziau przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kociuszki w Dbiu
? ?Mdre Sowy? z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie.
Przedszkolaki podczas zabawy rywalizoway ze sob o zdobycie jak najwikszej iloci punktw. Organizatorzy dali moliwo wykazania si druynom znajomoci bajek poprzez:
? rozwizywanie zagadek sowno - obrazkowych
? ukadanie bajkowych puzzli,
? opowiedzenie krtko wylosowanej bajki,
? podanie tytuu bajki po wysuchaniu krtkiego fragmentu utworu,
? dopasowywanie rekwizytw do bajki,
? popisy recytatorskie.
W zwizku z bardzo wysokim poziomem przygotowania dzieci do konkursu i ich prezentacjami, komisja konkursowa w skadzie: Krystyna Lipska ? starszy bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach, mgr Magorzata Baraska - dyrektor Zespou Szkolno ? Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, Dominika Koodziejczyk - kierownik Filli Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnowie przyznaa wszystkim zespoom I miejsca. Na zakoczenie jury wrczyo nagrody ksikowe i dyplomy dla kadej grupy, a take drobne upominki kademu uczestnikowi ufundowane przez Wjta Gminy Psary oraz Gminn Bibliotek Publiczn w Psarach.
Mamy gbok nadziej, e tego rodzaju dziaania przedszkola i biblioteki zwiksz zainteresowanie sowem pisanym wrd najmodszego pokolenia.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

ZAJCIA OTWARTE W GRUPIE "MALESTWA"

13 maja odbyy si zajcia otwarte w grupie "Malestwa". Dzieci wraz z wychowawc na te szczeglne zajcia zaprosiy Pani Dyrektor Magorzat Barask, Pani Wicedyrektor Agnieszk Regulsk oraz rodzicw. Podczas zaj dzieci mogy wykaza si znajomoci wiata przyrody, pokaza, e zdobyy umiejtnoci w mwieniu, suchaniu i byciu suchanym oraz pokaza moliwoci wykorzystania wasnego ciaa do wiczenia kompozycji ruchowych z towarzyszeniem muzyki. Punktualnie o 10.00 przenielimy si nad wiosenn k, a to wszystko za spraw wiersza I. Salach "ka". Maluchy bez problemu poradziy sobie z wymienieniem charakterystycznych elementw ki. Wsplnie z rodzicami oraz Pani Dyrektor odtaczylimy taniec a dzieci miay okazj do nauczenia rodzicw krokw do taczonej piosenki. Przedszkolaki mogy rwnie w ten dzie zaprezentowa swoje umiejtnoci w odgadywaniu sowno - obrazkowych zagadek. Rwnie i z tym zadaniem poradziy sobie bez problemu. Podczas zaj mogy wykaza si sprawnoci ruchow i refleksem, a to wszystko za spraw zabawy ruchowej "Bocian i abki". Wiele radoci sprawio dzieciom zamienienie si w abki uciekajce przed bocianem, w ktrego wcielia si wychowawczyni oraz ich kolega Kubu. W trakcie zaj otwartych wykorzystano tablic interaktywn oraz program multimedialny do wykonania zadania matematycznego. Dzieci z wielkim zaangaowaniem liczyy kropki na skrzydach biedronki. Wykorzystanie tych rodkw dydaktycznych sprawia, e zajcia ciesz si wrd dzieci duym entuzjazmem i pozwalaj od najmodszych lat wprowadza je w wiat techniki multimedialnej. Na koniec zaj dzieci wraz z rodzicami zasiedli do stoliczkw gdzie czekao na nich do wykonania zadanie plastyczne, polegajce na wykonaniu kukieek zwizanych z wiosenn k. Do wykorzystania dzieci miay wiele technik plastycznych, z ktrych korzystaj podczas zaj plastycznych m.in: bibua, pastele, papier kolorowy, druciki kreatywne. Na podsumowanie zaj dzieci za zaangaowanie podczas wykonywanych zada otrzymay kolorowe piecztki na rce. Zajcia otwarte wzbudzaj wiele pozytywnych emocji wrd Rodzicw, poniewa mog oni uczestniczy w nich i pozna charakter pracy wychowawczo ? dydaktycznej oraz pozwalaj rodzicom na obserwacje postpw wasnego dziecka w zakresie osiganych kompetencji fizycznych, umysowych, spoecznych itp. Zajcia otwarte realizowane s w ramach planu wsppracy przedszkola z Rodzicami i umoliwiaj Rodzicom poznanie sposobw pracy nauczycieli z dziemi, relacji pomidzy nauczycielami, a dziemi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. I pomimo, e to by pitek 13-tego grupa "Malestwa" nie miaa w ten dzie pecha, wrcz przeciwnie dzie by peen radoci i umiechw.

Dzikujemy Pani Dyrektor Magorzacie Baraskiej, Pani Wicedyrektor Agnieszce Regulskiej oraz Rodzicom za przybycie.

grupa "Malestwa"

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

ZAJCIA OTWARTE W GRUPIE ?TYGRYSKI?


26 kwietnia przedszkolaki z grypy ?Tygryski? podczas zaj otwartych poznaway drog ?Od ziarenka do bochenka?- czyli jak powstaje chleb? W tym dniu dzieci bawiy si ze swoimi mamusiami i tatusiami, ktre mimo wielu obowizkw przybyy do naszego przedszkola, by towarzyszy swoim pociechom.
W trakcie zaj dzieci omwiy etapy powstawania chleba oraz specyfik pracy rolnika, mynarza oraz piekarza i miejsc w ktrych pracuj: pole, myn, piekarnia. Ponadto przedszkolaki poznay kilka narzdzi i maszyn uatwiajcych wykonywanie tych pracy oraz zapoznay si z rodzajami mynw; wodnym, wiatrowym i na prd. W dalszej czci zaj dzieci poznay pi podstawowych gatunkw zb (yto, pszenica, owies, jczmie i kukurydza), a take produkty z nich powstajce. W pachncych koszach mona byo znale rne rodzaje pieczywa. By tam chleb pszenne, ytni, biay i razowy oraz chleb wykonany wasnorcznie przez dzieci i upieczony dzie wczeniej, a take pieczywo tostowe, pieczywo Grahama oraz buki, rogaliki i bagietki. Niektre posypane byy rnymi smacznymi nasionkami - makiem, sezamem czy sonecznikiem. Zwieczeniem zaj byy zajcia kulinarne, w czasie ktrych dzieciaki z pomoc rodzicw wykonay przepyszne kanapeczki, uczc si kreatywnoci i komponowania zdrowych posikw.
Podczas zaj otwartych korzystano z tablicy interaktywnej oraz programu multimedialnego. Wykorzystanie tych rodkw dydaktycznych sprawia, e zajcia z ich uyciem ciesz si wrd naszych wychowankw duym entuzjazmem i pozwalaj od najmodszych lat zaznajamia si ze wiatem techniki.
Zajcia otwarte zawsze wzbudzaj wiele pozytywnych emocji wrd Rodzicw, poniewa uczestniczc w nich mog oni pozna charakter pracy wychowawczo ? dydaktycznej z dziemi, dowiedzie si ile wymaga wysiku, umiejtnoci, wiedzy i przygotowa. Zajcia tego typu realizowane s w ramach planu wsppracy przedszkola z Rodzicami i umoliwiaj Rodzicom poznanie sposobw pracy nauczycieli z dziemi, relacji pomidzy nauczycielami, a dziemi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Takie zajcia pozwalaj rwnie na ledzenie postpw wasnego dziecka w zakresie osiganych kompetencji fizycznych, umysowych, spoecznych itp.


Przed nami drodzy Pastwo, wielkie zadania: mdrze kocha, mdrze wychowywa, mdrze uczy.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

WIZYTA TATY HUBERTA


28 kwietnia gocilimy tat Huberta z ?Tygryskw?, ktry specjalizuje si w budowie wiatrakw prdotwrczych. Pan Sebastian Dziugiewicz specjalnie na to spotkanie przygotowa prezentacj multimedialn przedstawiajc zdjcia z etapw budowy wiatraka energetycznego. Opowiedzia o swojej pracy oraz o tym w jaki sposb powstaj takie potne wiatraki i z czego si skadaj. Wykona rwnie ku uciesze dzieci papierowego wiatraka, ktry posuy jako model do prezentacji. Przedszkolaki w trakcie spotkania dowiedziay si, e elektrownia wiatrowa to zesp urzdze produkujcych energi elektryczn, wykorzystujcych do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czyst, gdy, pomijajc nakady energetyczne zwizane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociga za sob spalania adnego paliwa. Na zakoczenie spotkania tata Hubetra podzikowa wszystkim obcnym przedszkolak za wsplne zajcia rozdajc pamitkowe naklejki ? oczywicie z wizerukiem wiatrakw. 

Bardzo dzikujemy Panu Sebastianowi za mie spotkanie.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

ZAJCIA OTWARTE DLA RODZICW W GRUPIE "MDRE SOWY"

"POWIETRZE WOKӣ NAS"


W dniu 20 kwietnia do grupy ?Mdre Sowy? przybya pani dyrektor oraz rodzice i babcie wychowankw. Celem spotkania by temat irytujcy od dawna gdzie jest powietrze i co si z nim dzieje? Do czego jest nam potrzebne, a kiedy przeszkadza? Na te pytania dzieci uzyskay odpowiedzi prowadzc dowiadczenia z balonem, plastikow butelk, koem ratunkowym, pik plaow, wiatrakiem, kartk papieru i pirkami. Rozwizywano zagadki suchowe, odgadywano co moe by na ekranie multimedialnym np. suszarka do wosw, samolot, latawiec. Dzieci nazyway zjawiska wynikajce z dziaalnoci wiatru np. tsunami, trba powietrzna, elektrownia wiatrowa. Oczywicie nie zabrako wsplnej zabawy z zaproszonymi gomi przy muzyce powanej wg metody aktywnego suchania muzyki Batti Strausse. Dzieci ozdabiay sylwety balonw okrelon liczb elementw wykorzystujc umiejtnoci matematycznego mylenia. Na zakoczenie wszyscy zasiedli do stoliczkw i czstowali si babeczkami, pieczonymi przez dzieci. Mam nadziej, e wszystkim zapadn na dugo w pamici chwile spdzone na zajciu.

   

Strona 17 z 25