Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

"MAMO, TATO WOL WOD"

W styczniu przedszkolaki z wielkim zaangaowaniem uczestniczyy w programie edukacyjnym ?Mamo, tato wol wod?.

W ramach programu dzieci bray udzia w cyklu zaj, ktrych gwnym celem byo podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat waciwoci wody oraz jej wpywu na ycie i zdrowie czowieka a take w zajciach dotyczcych zdrowego odywiania i stylu ycia.

Podczas zaj dydaktyczno-wychowawczych zosta zrealizowany cykl zaj dotyczcy wody, zgodny ze scenariuszami oraz kartami pracy przygotowanymi przez realizatora programu:

 • ?Mj dzie?

 • ?Moja rodzina?

 • ?Mj wodny portret?

 • ?Jak woda przydaje si mojej rodzinie??

 • ?Co zawdziczamy wodzie??

 • ?Co moe woda?

 • Eksperymenty i dowiadczenia.?

W towarzystwie pacynki ,,Zdrojka? dzieci zdobyway wiedz o wodzie. Dowiedziay si co to jest ,,woda? i skd pochodzi, jakie ma znaczenie dla ludzi, rolin i zwierzt oraz jakie ma zastosowanie w yciu codziennym. Poznay znaczenie picia wody dla organizmu oraz utrwaliy nawyk czstego jej picia. Przedszkolaki przewidyway skutki zjawisk zachodzcych w rodowisku. Poznay obieg wody w przyrodzie oraz formy jej wystpowania. Wykonay dowiadczenia i zabawy badawcze z wod, w trakcie ktrych okrelay jej waciwoci, kolor i smak oraz co tonie a co utrzymuje si na powierzchni. Wykonyway wiele prac plastycznych zwizanych z tematyk danego scenariusza.

W kadej grupie dzieci maj stay dostp do wody. Przedszkolacy maj moliwo korzystania z niej zarwno po wysiku fizycznym jak i w kadej dowolnej chwili.

Na zakoczenie realizacji programu dzieci stworzyy posta Wodnego Superbohatera, ktry zosta wysany na oglnopolski konkurs ?Wodny Superbohater, ktrym chc by?.

W styczniu przedszkolaki z wielkim zaangaowaniem uczestniczyy w programie edukacyjnym ?Mamo, tato wol wod?.

W ramach programu dzieci bray udzia w cyklu zaj, ktrych gwnym celem byo podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat waciwoci wody oraz jej wpywu na ycie i zdrowie czowieka a take w zajciach dotyczcych zdrowego odywiania i stylu ycia.

Podczas zaj dydaktyczno-wychowawczych zosta zrealizowany cykl zaj dotyczcy wody, zgodny ze scenariuszami oraz kartami pracy przygotowanymi przez realizatora programu:

 • ?Mj dzie?

 • ?Moja rodzina?

 • ?Mj wodny portret?

 • ?Jak woda przydaje si mojej rodzinie??

 • ?Co zawdziczamy wodzie??

 • ?Co moe woda?

 • Eksperymenty i dowiadczenia.?

W towarzystwie pacynki ,,Zdrojka? dzieci zdobyway wiedz o wodzie. Dowiedziay si co to jest ,,woda? i skd pochodzi, jakie ma znaczenie dla ludzi, rolin i zwierzt oraz jakie ma zastosowanie w yciu codziennym. Poznay znaczenie picia wody dla organizmu oraz utrwaliy nawyk czstego jej picia. Przedszkolaki przewidyway skutki zjawisk zachodzcych w rodowisku. Poznay obieg wody w przyrodzie oraz formy jej wystpowania. Wykonay dowiadczenia i zabawy badawcze z wod, w trakcie ktrych okrelay jej waciwoci, kolor i smak oraz co tonie a co utrzymuje si na powierzchni. Wykonyway wiele prac plastycznych zwizanych z tematyk danego scenariusza.

W kadej grupie dzieci maj stay dostp do wody. Przedszkolacy maj moliwo korzystania z niej zarwno po wysiku fizycznym jak i w kadej dowolnej chwili.

Na zakoczenie realizacji programu dzieci stworzyy posta Wodnego Superbohatera, ktry zosta wysany na oglnopolski konkurs ?Wodny Superbohater, ktrym chc by?.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

24 FINA WIELKIEJ ORKIESTRY WITECZNEJ POMOCY

W niedzielne popoudnie 10 stycznia 2016r. na placu przed Urzdem Gminy w Psarach po raz kolejny zagraa Wielka Orkiestra witecznej Pomocy. Nie zabrako na niej naszych przedszkolakw, ktrzy jako najmodsi artyci zapiewali i zataczyli piosenk ?Tupu, tup po niegu.? A wszystko na szczytny cel. Podczas finau sprzedawane byy rwnie przedmioty wykonane przez nauczycieli i dzieci uczszczajce do naszego przedszkola.

Przy wsparciu wychowawcw i rodzicw przedszkolaki pokazay, e zabaw poczon z prac mona zrobi wiele dobrego i pomc innym. Fina WOP przebieg w bardzo miej i wesoej atmosferze. Wszystkim serdecznie dzikujemy za yczliwo i szczodre serce.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

WIGILIA W PRZEDSZKOLU

Jak co roku przedszkolaki, pracownicy przedszkola na czele z pani dyrektor oraz wicedyrektor podzielili si opatkiem yczc sobie nawzajem wszystkiego dobrego w przedwitecznym magicznym czasie. Przy dwikach znanych kold przedszkolna wsplnota zasiada przy wigilijnym stole na ktrym znalaza si zupa grzybowa, ryba, kapusta jak przystao na menu wigilijne. Dzieci kulturalnie spoyy posiek zgodnie z przesdem: jak w wigili si zachowasz taki bdzie nastpny rok.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

PODSUMOWANIE AKCJI "GRA GROSZA"

W dniach 23 listopada - 4 grudnia w naszym przedszkolu odbya si zbirka pienidzy w ramach akcji ?Gra Grosza?. Podczas tegorocznej akcji uczniowie polskich szk i przedszkoli zbierali drobne monety, by przekaza je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastpczym i pogotowiom rodzinnym. Organizatorem akcji byo Towarzystwo ?Nasz Dom?.

Za jeden grosz nie mona nic kupi, jednak jeli uzbieramy olbrzymi ?gr grosza?, to naprawd moemy zebra ogromny fundusz. Dzieci przynosiy tyle, ile mogy. Czasem byy to trzy monety, czasem kilkanacie. Bardzo take angaoway w to swoich rodzicw, proszc o przekazanie grosikw, ktre zalegaj im w portfelu. Za zgod rodzicw przynosiy take ostatnie grosiki ze swoich skarbonek.

Dziki prowadzonej akcji moglimy wesprze szczytny cel, da godny wzr do naladowania, otworzy si na drugiego czowieka, podj wsplne dzieania, do ktrych kady mg si przyczy i aktywnie je wspiera. Zaangaowanie byo bardzo budujce.

Dzikujemy wszystkim, ktrzy nie szczdzili GROSZA !!!

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

KONCERT WITECZY

W dniu 17.12.2015 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie odby si witeczny koncert w wykonaniu muzykw z Agencji Artystycznej Violino pod dyrekcj p. Magorzaty ozowskiej. Koncert zosta wykonany dla dwch grup wiekowych, klas III-VI oraz przedszkola i klas I-III. witeczne utwory, pikne koldy, pastoraki piewane przez Pani Magorzat wprowadziy nastrojow atmosfer. Solistka urozmaicia swj wystp zachcajc wszystkie dzieci do wsplnego piewu. Caa oprawa artystyczna pozwolia zatrzyma si nad tym co najwaniejsze ? nad Mioci, ktr przynis narodzony w Betlejem Boy Syn? Pikna muzyka zawsze pozytywnie nastraja? I w takim wanie pozytywnym nastroju dzieci powrciy do swoich klas i sal lekcyjnych.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

RODZINNE SPOTKANIE WITECZNE

wita Boonarodzeniowe to szczeglny okres sprzyjajcy kultywowaniu tradycji przez rodzin i nie tylko.15 grudnia odbyo si Rodzinne Spotkanie witeczne spoecznoci przedszkolnej, zorganizowane przez Rad Rodzicw Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie. W czasie tego magicznego wieczoru gocilimy rodzicw, babcie i dziadkw oraz zaproszonych goci. Przy pysznym smakoykach przygotowanych przez mamy z kadej grupy, moglimy podziwia "Jaseka" w wykonaniu modych artystw z grupy ?Mdre Sowy?, i sucha pastoraek przygotowanych przez przedszkolakw z grupy ?Tygryskw? i ?Malestw?. Po wsplnym koldowaniu Rada Rodzicw zaprosia zgromadzonych do dziaa plastycznych: dzieci dekoroway choinki, a rodzice wyplatali, wyklejali najdusze acuchy choinkowe.

Duym zainteresowaniem cieszyy si ozdoby witeczne wykonane przez dzieci z pomoc wychowawcw, ktre mona byo zakupi na zorganizowanym kiermaszu.

Takie spotkania integruj rodzicw, dzieci, nauczycieli i pracownikw przedszkola, a towarzyszcy im witeczny nastrj pozostaje na dugo w pamici. Serdeczne podzikowania skadamy dla wszystkich organizatorw oraz miych goci za mile spdzony czas.

alt

   

Strona 15 z 21