Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

WYJAZD TYGRYSKW DO SPECJALNEGO ORODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W BDZINIE

W dniu 13.01.2016r. przedszkolaki z grupy ?Tygryski? uday si do Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego na zajcia integracyjne z tamtejszymi przedszkolakami.
Zabawy integracyjne przy dziecicej muzyce zoorganizowane przez Pani Anie i Hanie, w ktrych przedszkolaki wziy udzia byy okazj do spotkania z rwienikami, miego spdzenia czasu oraz sprzyjay integracji, a zajcia sportowe byy dla wszystkich okazj do zaprezentowania swoich umiejtnoci i sprawnoci fizycznej. W czasie spotkanie Pani Ewelina malowaa dzieciom buzie. Dziewczynki w kilka chwil zmieniy si w przepikne kotki, ksiniczki i pieski, natomast chopcy w Spidermeny oraz Batmany. Po wsplnej zabawie na dzieci czeka sodki poczstunek.
Umiechy na buziach i wesoa zabawa byy najlepszym dowodem na to, e dzieci mio spdziy czas.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

XII EDYCJA GMINNEGO KONKURSU

?BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK?


Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w ramach swej dziaalnoci wychowawczo-dydaktycznej wychodzi naprzeciw problemom zwizanym z bezpieczestwem dziecka i poprzez rne formy zaj, zabaw podnosi poziom wiadomoci dziecicej dotyczcej rnorodnych zagroe oraz sposobw praktycznego im przeciwdziaania.
Jedn z form jest organizacja Gminnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczestwie ?BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK?.
07 czerwca 2016 roku odbya si ju XII edycja konkursu organizowanego dla dzieci 5, 6 -letnich z przedszkoli, oddziaw przedszkolnych przy szkoach podstawowych z terenu gminy Psary. Do konkursu zgosio si pi zespow ? dwa z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyowicach, zesp z oddziau przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dbiu, zesp ze Szkoy Podstawowej w Grdkowie oraz zesp z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie.
Kady z zespow wykaza si du wiedz o zasadach bezpieczestwa w domu i na drodze, umiejtnoci zachowania si w sytuacjach trudnych, a take znajomoci numerw alarmowych.
Zmagania druyn oceniao jury w skadzie: Sekretarz Gminy Psary Pani Mirella Baraska-Sorn, Dyrektor ZSP Nr 2 w Sarnowie Pani Magorzata Baraska, Pan Piotr Kuka- policjant z KPP w Bdzinie, Pani Beata Pytel ? przedstawicielka OSP w Sarnowie oraz wicedyrektor ZSP nr 2 Pani Agnieszka Regulska.
Wszystkie druyny wykazay si du znajomoci wiedzy o bezpieczestwie, bezbdnie i wyczerpujco odpowiaday na pytania prowadzcej Pani Wioletty Wrbel.
Druyny otrzymay nagrody ufundowane przez Wjta Gminy Psary Pana Tomasza Sadonia, ktry osobicie wrczy zwycizcom dyplomy i upominki
Dodatkow niespodziank dla uczestnikw konkursu bya zabawa na dmuchanym zamku w ogrodzie przedszkolnym, ktra przyniosa dzieciom wiele radoci i moc wrae.
Spotkanie zakoczyo si wsplnym pamitkowym zdjciem.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

DZIE DZIECKA

W STADNINIE KONI ?DAKAR? W SARNOWIE


W ostatni tydzie maja dzieci z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbyy wycieczk do Centrum Jazdy Konnej ?DAKAR? w Sarnowie zorganizowan przez Rad Rodzicw z okazji Dnia Dziecka. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem suchay Pani Ani, ktra z pasj opowiadaa o mioci do tych zwierzt oraz zapoznaa dzieci z tajnikami hodowli i pielgnacji koni. Po instruktau, jaka naley osioda konia dzieci mogy si na nim przejecha. Kade dziecko zostao ubrane w kask i po przywitaniu z kucykiem o imieniu Liza oraz koniem Afrodyt mogy uda si na krtk przejadk po maneu czyli ogrodzonym terenie przeznaczonym do nauki jazdy konnej lub trenowania, ujedania czy skokw przez przeszkody. Kolejnym punktem zaj byo obejrzenie padoku, czyli ogrodzonego, trawiastego placu przeznaczonego do wychowu koni oraz ich rekonwalescencji po przebytych chorobach czy urazach. Po zwiedzaniu udalimy si do stajni, miejsca, gdzie mieszkaj konie. Poznalimy jak wyglda praca stajennego, czym si zajmuje i co naley do jego obowizkw. Zobaczylimy, w jaki sposb naley zaj si koniem przed jazd oraz jak wyglda jego pielgnacja po zakoczonej jedzie. Kade dziecko mogo sprbowa wyszczotkowa konia o imieniu Afrodyta. Na koniec dzieci rozwizyway quiz podsumowujcy zajcia oraz rysoway to co zapamitay podczas wycieczki. Przedszkolaki wrciy do przedszkola umiechnite i zadowolone.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

WYCIECZKA NA LOTNISKO W PYRZOWICACH

25 maja dzieci z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie wybray si na wycieczk do Midzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. W zorganizowaniu wycieczki pomg nam Pan Pawe Wyra tata Kubusia z "Malestw". Plan wycieczki okaza si bardzo atrakcyjny. Na samym pocztku musielimy przej przez odpraw celn, gdzie kade dziecko przechodzio przez bramk. Przedszkolacy w ciszy i skupieniu wypeniali polecenia Pana Celnika. Nastpnie Pan Pawe zaprowadzi nas do punktu Stray Poarnej, gdzie mielimy okazje zobaczy najnowsze wozy straackie. Dziki uprzejmoci Panw straakw przedszkolacy mogli wej do rodka wozu oraz zobaczy pokaz dziaek wodnych. Nastpnie autobusem wocym pasaerw do samolotu pojechalimy pod hangar - miejsce naprawy samolotw. Zanim zwiedzilimy hangar mielimy okazj obserwowa startujcy samolot. W hangarze nie przeszkadzajc pracownikom moglimy z bliska obserwowa prac osb, ktre naprawiaj samolot. Zobaczylimy gdzie chowa si w samolocie bagae oraz jak duy z bliska jest samolot. Kolejnym punktem wycieczki okazaa si niespodzianka w osobie Pana Sokolnika, ktry na spotkanie z nami przyszed z modym sokoem. Kilkoro odwanych przedszkolakw miao szans na potrzymanie sokoa. Pan Sokolnik opowiedzia nam o swojej pracy oraz pracy sokoa , ktrego zadaniem jest odganianie ptakw, ktre zagraaj ldujcym lub startujcym samolotom. Na koniec moglimy zrobi sobie pamitkowe zdjcie na tle stojcego samolotu. Kade dziecko otrzymao pamitkowe gadety, ktre bd im przypominay t wycieczk.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

GMINNY KONKURS LITERACKI "SNUJ SI, SNUJ BAJECZKO"

 

20 maja 2016 r. w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbya si kolejna ju edycja GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO ?SNUJ SI, SNUJ BAJECZKO...? W zmaganiach konkursowych wzili udzia reprezentanci najstarszych grup z przedszkoli i oddziaw przedszkolnych przy szkoach podstawowych:
? ?Brygada RR? z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyowicach,
? ?Topiciele? z oddziau przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kociuszki w Dbiu
? ?Mdre Sowy? z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie.
Przedszkolaki podczas zabawy rywalizoway ze sob o zdobycie jak najwikszej iloci punktw. Organizatorzy dali moliwo wykazania si druynom znajomoci bajek poprzez:
? rozwizywanie zagadek sowno - obrazkowych
? ukadanie bajkowych puzzli,
? opowiedzenie krtko wylosowanej bajki,
? podanie tytuu bajki po wysuchaniu krtkiego fragmentu utworu,
? dopasowywanie rekwizytw do bajki,
? popisy recytatorskie.
W zwizku z bardzo wysokim poziomem przygotowania dzieci do konkursu i ich prezentacjami, komisja konkursowa w skadzie: Krystyna Lipska ? starszy bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach, mgr Magorzata Baraska - dyrektor Zespou Szkolno ? Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, Dominika Koodziejczyk - kierownik Filli Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnowie przyznaa wszystkim zespoom I miejsca. Na zakoczenie jury wrczyo nagrody ksikowe i dyplomy dla kadej grupy, a take drobne upominki kademu uczestnikowi ufundowane przez Wjta Gminy Psary oraz Gminn Bibliotek Publiczn w Psarach.
Mamy gbok nadziej, e tego rodzaju dziaania przedszkola i biblioteki zwiksz zainteresowanie sowem pisanym wrd najmodszego pokolenia.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

ZAJCIA OTWARTE W GRUPIE "MALESTWA"

13 maja odbyy si zajcia otwarte w grupie "Malestwa". Dzieci wraz z wychowawc na te szczeglne zajcia zaprosiy Pani Dyrektor Magorzat Barask, Pani Wicedyrektor Agnieszk Regulsk oraz rodzicw. Podczas zaj dzieci mogy wykaza si znajomoci wiata przyrody, pokaza, e zdobyy umiejtnoci w mwieniu, suchaniu i byciu suchanym oraz pokaza moliwoci wykorzystania wasnego ciaa do wiczenia kompozycji ruchowych z towarzyszeniem muzyki. Punktualnie o 10.00 przenielimy si nad wiosenn k, a to wszystko za spraw wiersza I. Salach "ka". Maluchy bez problemu poradziy sobie z wymienieniem charakterystycznych elementw ki. Wsplnie z rodzicami oraz Pani Dyrektor odtaczylimy taniec a dzieci miay okazj do nauczenia rodzicw krokw do taczonej piosenki. Przedszkolaki mogy rwnie w ten dzie zaprezentowa swoje umiejtnoci w odgadywaniu sowno - obrazkowych zagadek. Rwnie i z tym zadaniem poradziy sobie bez problemu. Podczas zaj mogy wykaza si sprawnoci ruchow i refleksem, a to wszystko za spraw zabawy ruchowej "Bocian i abki". Wiele radoci sprawio dzieciom zamienienie si w abki uciekajce przed bocianem, w ktrego wcielia si wychowawczyni oraz ich kolega Kubu. W trakcie zaj otwartych wykorzystano tablic interaktywn oraz program multimedialny do wykonania zadania matematycznego. Dzieci z wielkim zaangaowaniem liczyy kropki na skrzydach biedronki. Wykorzystanie tych rodkw dydaktycznych sprawia, e zajcia ciesz si wrd dzieci duym entuzjazmem i pozwalaj od najmodszych lat wprowadza je w wiat techniki multimedialnej. Na koniec zaj dzieci wraz z rodzicami zasiedli do stoliczkw gdzie czekao na nich do wykonania zadanie plastyczne, polegajce na wykonaniu kukieek zwizanych z wiosenn k. Do wykorzystania dzieci miay wiele technik plastycznych, z ktrych korzystaj podczas zaj plastycznych m.in: bibua, pastele, papier kolorowy, druciki kreatywne. Na podsumowanie zaj dzieci za zaangaowanie podczas wykonywanych zada otrzymay kolorowe piecztki na rce. Zajcia otwarte wzbudzaj wiele pozytywnych emocji wrd Rodzicw, poniewa mog oni uczestniczy w nich i pozna charakter pracy wychowawczo ? dydaktycznej oraz pozwalaj rodzicom na obserwacje postpw wasnego dziecka w zakresie osiganych kompetencji fizycznych, umysowych, spoecznych itp. Zajcia otwarte realizowane s w ramach planu wsppracy przedszkola z Rodzicami i umoliwiaj Rodzicom poznanie sposobw pracy nauczycieli z dziemi, relacji pomidzy nauczycielami, a dziemi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. I pomimo, e to by pitek 13-tego grupa "Malestwa" nie miaa w ten dzie pecha, wrcz przeciwnie dzie by peen radoci i umiechw.

Dzikujemy Pani Dyrektor Magorzacie Baraskiej, Pani Wicedyrektor Agnieszce Regulskiej oraz Rodzicom za przybycie.

grupa "Malestwa"

   

Więcej artykułów…

Strona 12 z 21