Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SNUJ SI, SNUJ BAJECZKO...

10 maja 2017 r. w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbya si kolejna ju edycja GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO ?SNUJ SI, SNUJ BAJECZKO...? zorganizowana we wsppracy z Gminn Bibliotek Publiczn w Sarnowie. W zmaganiach konkursowych wzili udzia reprezentanci najstarszych grup z przedszkoli i oddziaw przedszkolnych przy szkoach podstawowych:
- ?Brygada RR? z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyowicach,

- "Gromadka Puchatka" z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyowicach,

- ?Tropiciele? z oddziau przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kociuszki w Dbiu

- ?Mdre Sowy? z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie.

Przedszkolaki podczas zabawy rywalizoway ze sob o zdobycie jak najwikszej iloci punktw. Organizatorzy dali moliwo wykazania si druynom znajomoci bajek poprzez:

? rozwizywanie zagadek sowno - obrazkowych
? ukadanie bajkowych puzzli,
? opowiedzenie krtko wylosowanej bajki,
? podanie tytuu bajki po wysuchaniu krtkiego fragmentu utworu muzycznego,
? popisy recytatorskie.
W zwizku z bardzo wysokim poziomem przygotowania dzieci do konkursu i ich prezentacjami, komisja konkursowa w skadzie: Mirella Baraska ? Sorn ? sekretarz Gminy Psary, Helena Warczok ? dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach, mgr Magorzata Baraska - dyrektor Zespou Szkolno ? Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, mgr Agnieszka Regulska - wicedyrektor Zespou Szkolno ? Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie przyznaa wszystkim zespoom I miejsca. Na zakoczenie na uczestnikw konkursu czeka sodki poczstunek a jury po burzliwych obradach wrczyo nagrody ksikowe i dyplomy dla kadej grupy, a take drobne upominki kademu uczestnikowi ufundowane przez Wjta Gminy Psary oraz Gminn Bibliotek Publiczn w Psarach.

Mamy gbok nadziej, e tego rodzaju dziaania przedszkola i biblioteki zwiksz zainteresowanie sowem pisanym wrd najmodszego.
WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO

15 maja grupa "Malestwa" wyjechaa na zajcia przyrodnicze do laskiego Ogrodu Botanicznego w Mikoowie. Zajcia o nazwie "Kcik ogrodnika" przybliyy dzieciom zagadnienia z dziau ogrodnictwa. Na zajciach przedszkolaki odwiedziy

alt

ogrdek warzywny, ktry uprawiany jest zgodnie z zasadami permakultury czyli sposbu, w jaki naley traktowa natur, aby optymalnie z niej korzysta ? jednoczenie nie przyczyniajc si do jej dewastacji (rwnie w zakresie projektowania domu, ogrodu, wykorzystywania odnawialnych rde energii itp.) W trakcie zaj dowiedzielimy si jak zaprosi poytecznych goci do ogrodu, mielimy okazj zobaczy kcik zielarski, gdzie dzieci dowiedziay si o waciwociach leczniczych rnych zi. W drugiej czci zaj dzieci poznay uroczego osia ogrodnika, ktremu pomogy skompletowa odpowiedni strj i narzdzia niezbdne do sadzenia. Przedszkolaki musiay rozwiza zagadki, aby dowiedzie si co jest potrzebne ogrodnikowi. Uczestnictwo w scence dramowej przybliyo dzieciom kolejne etapy ycia roliny, a maluchy miay moliwo nauczenia si piosenki, ktra uczy z czego skada si kwiat. Kady przedszkolak posia do swojej doniczki nasionko Aksamitki, a rolin mg zabra do domu. Przedszkolaki z zaj wrciy pene wrae i emocji. Z niecierpliwoci czekamy na pierwsze wykiekowane rolinki naszych przedszkolakw.ZAJCIA OTWARTE W GRUPIE ?MALESTWA?

16 maja odbyy si zajcia otwarte w grupie ?Malestwa?. Dzieci wraz z wychowawc na te szczeglne zajcia zaprosiy Pani Dyrektor mgr Magorzat Barask, Pani Wicedyrektor mgr Agnieszk Regulsk oraz Rodzicw. Podczas zaj dzieci mogy wykaza si znajomoci i wiedz na temat zjawiska jakim jest tcza oraz pokaza, e zdobyy umiejtnoci w mwieniu, suchaniu i byciu suchanym oraz pokaza moliwoci wasnego ciaa podczas wicze z chust animacyjn. Punktualnie o 10.00 maluchy rozpoczy swoj przygod z tcz. Bez problemu poradziy sobie z zagadk, bdc wstpem do zaj oraz odpowiadaniem na pytania, a to wszystko za spraw opowiadania ?Historia tczy"z ksiki ?Mdro serca?, (red. M. Porbskiej i A. Sujka); poprawki : Sylwia Kustosz, dziki ktrej dowiedziay si skd tcza pojawia si na niebie. Bez wikszych problemw poradziy sobie z uoeniem na dywanie papierowej tczy. Z wielkim zaangaowaniem liczyy i rozpoznaway kolory wchodzce w skad tczy. Z wielk radoci uczestniczyy w zabawie z chust animacyjn, ktra pozwolia im na chwil przenie si na tcz. Mogy przez chwile sta si czarodziejami i zobaczy czy da si w sali wyczarowa tcze, a to dziki dowiadczeniu, ktre wykonali wsplnie z wychowawc. Na zakoczenie wsplnie z rodzicami dzieci wykonay przestrzenn tcze przy uyciu paskw z kolorowego papieru, ktr mogy zabra do domu. Na podsumowanie zaj dzieci za zaangaowanie podczas wykonywanych zada otrzymay kolorowe naklejki w ksztacie kwiatkw. Zajcia otwarte wzbudzaj wiele pozytywnych emocji wrd Rodzicw, poniewa mog oni uczestniczy w nich i pozna charakter pracy wychowawczo ? dydaktycznej oraz pozwalaj rodzicom na obserwacje postpw wasnego dziecka w zakresie osiganych kompetencji fizycznych, umysowych, spoecznych itp. Zajcia otwarte realizowane s w ramach planu wsppracy przedszkola z Rodzicami i umoliwiaj Rodzicom poznanie sposobw pracy nauczycieli z dziemi, relacji pomidzy nauczycielami, a dziemi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy.

Dzikujemy Pani Dyrektor Magorzacie Baraskiej, Pani Wicedyrektor Agnieszce Regulskiej oraz Rodzicom za przybycie.

grupa "Malestwa"

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Drodzy Rodzice

zapraszamy na zajcia otwarte:


8 maja 2017r. o godz. 10.00 - grupa "Madre Sowy"

16 maja 2017r. o godz. 10.00 - grupa "Malestwa"

22 maja 2017r. o godz. 10.00 - grupa "Tygryski"

12 maja 2017r. o godz. 10.00 - DZIE OTWARTY w Szkole Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych

Informuj, e w Szkole Podstawowej w Dbiu od 1 wrzenia 2017 r. bdzie funkcjonowa dodatkowy oddzia przedszkolny. Nabr bdzie prowadzony zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rad Gminy Psary (Uchwaa Nr XXVII/296/2017 z dnia 23 lutego 2017) dotyczcymi drugiego etapu postpowania rekrutacyjnego (rekrutacja uzupeniajca).

TERMINY POSTPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p.

Czynno

Termin
w postpowaniu
uzupeniajcym

1.

Zoenie wniosku o przyjcie do oddziau przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzajcymi spenianie przez kandydata kryteriw branych pod uwag w postpowaniu rekrutacyjnym

27.04.2017r. ? 12.05.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wnioskw o przyjcie do oddziau przedszkolnego

15.05.2017r.? 19.05.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatw niezakwalifikowanych

22.05.2017r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjcia w postaci pisemnego owiadczenia

22.05.2017r.? 25.05.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw przyjtych i kandydatw nieprzyjtych

26.05.2017r.


Wnioski prosz skada w sekretariacie
Szkoy Podstawowej w Dbiu

Dyrektor szkoy

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

REKRUTACJA

Dnia 27 kwietnia 2017r. Komisja Rekrutacyjna ogosia w gablocie informacyjnej Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie list kandydatw przyjetych i nieprzyjetych.

Komisja rekrutacyjna

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Podgld obrazka

Z WIZYT W REMIZIE STRAACKIEJ


Dziki uprzejmoci Pana ukasza Janoty ? naczelnika Ochotniczej Stray Poarnej w Sarnowie nasze przedszkolaki 31 marca 2017 roku spotkay si ze straakami w remizie OSP w Sarnowie.

W trakcie spotkania dzieci dowiedziay si nie tylko jak wyglda praca straaka, ale take jak zachowa si, gdy s wiadkiem wypadku lub poaru. Utrwaliy numer, pod jaki mog dzwoni i jakie informacje przekaza, wzywajc na pomoc stra poarn.

Bya te okazja zobaczenia jak wyglda wz straacki, sprzt ganiczy oraz strj straaka do codziennej pracy. Przedszkolacy mieli moliwo obejrzenia z bliska umundurowania bojowego. Odby si rwnie pokaz obsugi wa straackiego podczas poaru. Na koniec nasi wychowankowie zwiedzili remiz straack, a Pan ukasz Janota przybliy barwn posta w. Floriana ? patrona straakw. Dzieci dowiedziay si, e straacy nie tylko gasz poary, ale rwnie ratuj ycie i zdrowie ludzkie w trakcie powodzi, wypadkw samochodowych. Bardzo mi niespodziank by przygotowany poczstunek dla wszystkich przedszkolakw przez straakw. Na zakoczenie spotkania dajc wyraz szacunku dla cikiej pracy, jak wykonuj straacy ochotnicy przedszkolaki wrczyy straakom specjalne podzikowanie. To bya bardzo praktyczna i wana lekcja, a zarazem ciekawa i przyjemna.

Dzikujemy Wam mili straacy.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Dziki uprzejmoci Pana ukasza Janoty ? naczelnika Ochotniczej Stray Poarnej w Sarnowie nasze przedszkolaki 31 marca 2017 roku spotkay si ze straakami w remizie OSP w Sarnowie.

W trakcie spotkania dzieci dowiedziay si nie tylko jak wyglda praca straaka, ale take jak zachowa si, gdy s wiadkiem wypadku lub poaru. Utrwaliy numer, pod jaki mog dzwoni i jakie informacje przekaza, wzywajc na pomoc stra poarn.

Bya te okazja zobaczenia jak wyglda wz straacki, sprzt ganiczy oraz strj straaka do codziennej pracy. Przedszkolacy mieli moliwo obejrzenia z bliska umundurowania bojowego. Odby si rwnie pokaz obsugi wa straackiego podczas poaru. Na koniec nasi wychowankowie zwiedzili remiz straack, a Pan ukasz Janota przybliy barwn posta w. Floriana ? patrona straakw. Dzieci dowiedziay si, e straacy nie tylko gasz poary, ale rwnie ratuj ycie i zdrowie ludzkie w trakcie powodzi, wypadkw samochodowych. Bardzo mi niespodziank by przygotowany poczstunek dla wszystkich przedszkolakw przez straakw. Na zakoczenie spotkania dajc wyraz szacunku dla cikiej pracy, jak wykonuj straacy ochotnicy przedszkolaki wrczyy straakom specjalne podzikowanie. To bya bardzo praktyczna i wana lekcja, a zarazem ciekawa i przyjemna.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

"CALINECZKA"

30 marca ?Tygryski? i ?Mdre Sowy? wraz z wychowawcami wybray si do ?Kopalni Kultury? w Czeladzi na musical pt.?Calineczka? wystawiany przez aktorw teatru ?Neon? z Wrocawia. Spektakl z atwoci przyku uwag dzieci i przenis je w magiczny i fascynujcy wiat. Barwne postacie, ciekawa animacja oraz efektowna muzyka wzbudziy mnstwo emocji. Znana bajka, ale w jake ciekawej odsonie sprawia, e dzieci byy pod ogromnym wraeniem. Miay niepowtarzaln okazj przenie si w wiat bani i muzyki, podziwia trudn prac aktora. Utrwaliy wiedz na temat kulturalnego zachowania w takich miejscach uwanie ledzc akcj przedstawienia.

   

Strona 8 z 23