Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

INFORMACJE!!!

Drodzy rodzice, uprzejmie informujemy:

30 listopada pierwszy wyjazd do WSH w ramach programu "Przedszkolak na Uczelni" (wyjedaj dzieci zapisane u wychowawcy przez rodzicw);

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

alt

20 padziernika w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbyo si wane dla nas wydarzenie - Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci, Rodzice oraz zaproszeni gocie: Sekretarz Gminy Psary Pani Mirella Baraska - Sorn, Sotys Preczowa Pan Wojciech Kamecki, Sotys Sarnowa Pani Zofia Musia, ks. prob. Andrzej Ciszewski, Pani Wicedyrektor mgr Agnieszka Regulska, zostali przywitani przez Pani Dyrekotor Zespou Szkolno - Przedszkolnego mgr Magorzat Barask oraz zaproszeni na cz artystyczn. By to szczeglny dzie dla tych dzieci, ktre po raz pierwszy we wrzeniu przekroczyy prg przedszkola. Dla wielu przedszkolakw by to rwnie ich pierwszy wystp przed licznie zgromadzon publicznoci. Aby mc zosta penoprawnym przedszkolakiem dzieci musiay wykona zadania wyznaczone przez Kubusia Puchatka, Kangurzyce, Prosiaczka i rozbrykanego Tygryska, ktrzy w ten szczeglny dzie pojawili si w naszym przedszkolu. Z wielkim zaangaowaniem wykonay zadania za co otrzymay gromkie brawa od zaproszonych goci. Po wystpach artystycznych Pani Dyrektor odczytaa akt lubowania, a dzieci przyrzekay zgodnie, by grzecznym przedszkolakiem. Nastpnie Pani Dyrektor mgr Magorzata Baraska wrczya kademu dziecku Dyplom Pasowania na Przedszkolaka a zaproszeni gocie przypili pamitkow odznak przedszkolaka. Na pamitk tego wydarzenia grupa otrzymaa Bon na zakup zabawek od Rady Gminy Psary na czele z Wjtem Gminy Psary Panem Tomaszem Sadoniem, sodkoci od wszystkich zaproszonych goci oraz prezenty od Rady Rodzicw. W imieniu wszystkich przedszkolakw serdecznie dzikujemy za zabawki oraz programy edukacyjne, ktre z pewnoci bd suyy nam podczas zaj. By to dla wszystkich zarwno dzieci jak i dorosych niezapomniany dzie peen emocji i miych wrae a wystrj sali, stroje dzieci i uroczysta atmosfera podkreliy donioso tego wydarzenia, ktre na stae zagocio w kalendarzu imprez przedszkolnych.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

?Urodzinowe spotkanie?

16 padziernika w naszym przedszkolu obchodzilimy 91 rocznic ?narodzin? Kubusia Puchatka. Uczestnicy spotkania urodzinowego mieli okazj zapozna si z histori narodzin solenizanta, sucha fragmentw ksiki ?Kubu Puchatek?, rozwizywa zagadki dotyczce stumilowego lasu, przyjaci bohatera, bawi si przy skocznych i rytmicznych piosenkach. Nagle do sali niespodziewanie wszed Kubu Puchatek z przyjacimi. Dzieci odgadyway nazwy goci: Malestwo, Tygrysek, Krlik i Prosiaczek. Rozpoznay uczniw II klasy. Przedszkolaki zoyy Kubusiowi yczenia. yczyy mu kolejnych sodkich jak miodek lat. Potem na sal wjecha duy urodzinowy tort dla ukochanego misia. Byo dmuchanie wieczki, sto lat i marzenie. Pani Dyrektor mgr Magorzata Baraska pokroia pierwszy kawaek tortu. Nastpnie wszyscy konsumowali truskawkowo -mietanowy tort. Po poegnaniu miych goci dzieci zajy si kolorowaniem i rysowaniem przygd Kubusia Puchatka.

Urodziny Kubusia Puchatka wiadcz o fakcie, e opowie jest aktualna i bliska dzieciom. W naszym przedszkolu im. Kubusia Puchatka zapoznajemy dzieci z przygodami misia. Kubu Puchatek to opowie o tym, e ludzie, ktrych spotykamy wok siebie, nie s tacy sami jak my. Kady czowiek ma jakie wady i ograniczenia ? czego si boi, czego nie potrafi, co go przeraa. Jedni s radoni i beztroscy, jak Tygrysek, inni najchtniej sami podejmowaliby wszystkie decyzje, jak Krlik, jeszcze kto lubi si wymdrza i pokazywa swoj wiedz na rne tematy jak Sowa, a kto z kolei jest skromny, trzyma si z boku i nie potrafi walczy o korzyci dla siebie jak Kapouchy. Wane jest, abymy kadego czowieka prbowali pozna, bo moe si okaza, e zostanie naszym przyjacielem, jeli tylko zaakceptujemy go takim, jakim jest.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Spotkanie z myliwym

alt

10 padziernika 2017 roku do naszego przedszkola przyby myliwy, Pan Aleksander Jewak. Podczas pogadanki myliwy uwiadomi dzieciom, e las to dom zwierzt i nie mona go niszczy. Przedstawi zwierzta zamieszkujce lasy w rnych regionach Polski, zapozna z przygotowaniami zwierzt do zimy oraz sposobem ich ycia. Ukaza w jaki sposb naley pomaga zwierztom w okresie zimy. Dzieci dowiedziay si take o roli lasu, wartoci jak stanowi oraz co daje nam ludziom. Pod adresem pana myliwego pado wiele pyta i adne z nich nie pozostao bez ciekawej odpowiedzi. Na zakoczenie spotkania dzieci podzikoway panu Aleksandrowi za ciekaw lekcj przyrody wasnorcznie wykonanymi upominkami.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

ALARM PRZECIWPOAROWY - WICZENIA

Dnia 12 padziernika 2017r. zosta przeprowadzony prbny alarm przeciwpoarowy. 61 dzieci z 3 grup wraz z 4 nauczycielkami i 8 pracownikami obsugi i administracji opucio budynek, kierujc si drogami ewakuacyjnymi do zbiorczego punktu ewakuacyjnego wyznaczonego na terenie ogrodu przedszkolnego. Podczas wicze ewakuacji dzieci wychodziy z budynku bardzo spokojnie, nie przepychajc si. Od momentu ogoszenia alarmu ewakuacja trwaa 1minut i 50 sekund. Tam, po powtrnym przeliczeniu dzieci, nauczyciele zdali raport meldunkowy osobie odpowiedzialnej za wiczenia. Dyrektor placwki ocenia sprawno przeprowadzonej akcji i skierowaa kilka sw do zgromadzonych dzieci uwraliwiajc je na ewentualne niebezpieczestwo.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzdnicze w ZSP nr 2 w Sarnowie

Dyrektor Zespou Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie informuje, e w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzdnicze - intendent - peny etat

wybrana zostaa Pani Marlena Rady

Uzasadnienie wyboru

Nabr przeprowadzono na podstawie analizy dokumentw zoonych przez kandydatw oraz w oparciu o rozmow kwalifikacyjn.

Przeprowadzone postpowianie rekrutacyjne wykazao, e kandydatka spenia wymagania niezbdne i dodatkowe okrelone w ogoszonym naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazaa si znajomoci z zakresu zada realizowanych na tym stanowisku, co zdaniem komisji gwarantuje szybkie wdroenie si w zakres powierzonych obowizkw.

Dyrektor ZSP nr 2 w Sarnowie

   

Strona 7 z 24