Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Drodzy rodzice!

Od 1 stycznia 2018r. opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu należy wpłacać na konto (termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie

42-512 Psary, ul. Szkolna 5

nr konta: 90 8438 0001 0022 3530 2000 0050


Miesięczne informacje o kwocie do zapłaty będą państwo otrzymywać od wychowawców grup.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

?Drogi wity Mikoaju
Przybd do nas, bo ju czas.
Wszystkie dzieci Ci kochaj
i serduszka bij nam.
Tu w przedszkolu wielu dzieciom
serca bij niby mot.
Nie pozwl nam dugo czeka,
bo nadchodzi ciemna noc.?


Wizyta witego Mikoaja w naszym Przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Ju od 6 grudnia przedszkolaki z wielk niecierpliwoci oczekiway witego Mikoaja, ktry rozwoc prezenty do dzieci na caym wiecie zawita do naszego przedszkola 8 grudnia z workiem penym prezentw. Zanim usyszelimy dzwoneczek zapowiadajcy ryche pojawienie si Mikoaja wszyscy wietnie bawilimy si z elfem, pomocnikiem naszego gocia. Elf razem z dziemi piewa piosenki, taczy, bra udzia w konkursach, a nawet sprawi, e w przedszkolu pada nieg, a wtedy bya szalona bitwa na nieki. Nagle usyszelimy dugo oczekiwany dwik dzwonka i ju wszyscy wiedzieli, e zblia si w. Mikoaj. Podgld obrazkaPrzedszkolaki byy bardzo szczliwe, rozpromienione, a kiedy znalazy si blisko w. Mikoaja ? troszk zawstydzone. Oprcz penego worka prezentw w. Mikoaj przywiz ze sob duo umiechu. Rozmawia z dziemi, zachca ich, aby byy grzeczne, suchay rodzicw i pa w przedszkolu. Na zakoczenie wity Mikoaj wszystkim przedszkolakom osobicie wrcza paczki, a w nich ? dla kadego co dobrego! Oczekiwana cay rok wizyta w. Mikoaja mina w bardzo miej atmosferze i przyniosa dzieciom wiele radoci. Dzieci dugo wspominay ten dzie, dzieliy si wraeniami, ponownie oglday prezenty, zerkay przez okno z nadziej, e jeszcze raz zobacz naszego gocia i pomachaj mu na poegnanie. Dzikujemy wity Mikoaju, przybd do Nas znw za rok.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kto jest dzieci przyjacielem?
May mi.
Kto tajemnic zna tak wiele?
May mi.
Mi cho may, cho niemiay,
wielkie serce w sobie ma.
Pocieszyciel doskonay.
Kady misia swego ma.

Due, mae, kolorowe, puchate i miciutkie. Pluszowe misie opanoway Przedszkole w Sarnowie. ?Przybyy?ze swoimi maymi wacicielami, aby bawi si, witowa i uczy. Z okazji wiatowego Dnia Pluszowego Misia nasze przedszkolaki miay okazj do witowania ze swoimi milusiskimi razem z Pani Dominik Buschmann bibliotekark z Biblioteki w Sarnowie. Pani Dominika zaprosia nas do biblioteki gdzie na dzieci czeka Mi, ktry mia dla przedszkolakw niespodzianki.Na pocztek kada z grup zapiewaa Misiowi sto lat i yczya mu wszystkiego najlepszego. Pniej Pani Dominika przeczytaa krtkie opowiadanie o Misiu, ktry uczy si pywa. Po opowiadaniu Mi zada zagadki, z ktrymi dzieci poradziy sobie bez problemu. Najwicej radoci sprawi konkurs na najmniejszego, najbardziej puszystego, najbardziej kolorowego i najwikszego misia. Kady zwyciski mi otrzyma dyplom. Za wspln zabaw i witowanie Mi poczstowa dzieci sodkim, maym co nie co. Mi jest bardzo wany dla kadego dziecka. Mona go przytuli, a nawet zwierzy mu si z sekretw. Mamy nadziej, e to wielkie misiowe przyjcie zostanie w naszych wspomnieniach na dugi czas.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Nabr wnioskw o przyznanie Stypendium Sportowego Wjta Gminy Psary

Do 10 grudnia 2017 roku w Urzdzie Gminy mona skada wnioski o przyznanie Stypendium Sportowego Wjta Gminy Psary.
Stypendium przyznawane jest zawodnikom w sporcie indywidualnym i zespoowym, ktrzy w ostatnich 12 miesicach osignli wysoki wynik sportowy w midzynarodowym lub krajowym wspzawodnictwie.
Stypendium przyznawane jest na rok, a jego wysoko uzaleniona jest od osigni kandydatw, bez wzgldu na uprawian dyscyplin sportu.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium moe wystpi klub sportowy zawodnika, trener/instruktor lub sam zainteresowany zawodnik.

* Wszystkie informacje dostpne s na stronie Urzdu Gminy Psary: http://www.psary.pl/aktualnosc/trwa-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-sportowego-wojta-gminy-psary.html

(Strona gwna ? Gmina Psary ? Aktualno)

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

INFORMACJE!!!

Drodzy rodzice, uprzejmie informujemy:

30 listopada pierwszy wyjazd do WSH w ramach programu "Przedszkolak na Uczelni" (wyjedaj dzieci zapisane u wychowawcy przez rodzicw);

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

alt

20 padziernika w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbyo si wane dla nas wydarzenie - Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci, Rodzice oraz zaproszeni gocie: Sekretarz Gminy Psary Pani Mirella Baraska - Sorn, Sotys Preczowa Pan Wojciech Kamecki, Sotys Sarnowa Pani Zofia Musia, ks. prob. Andrzej Ciszewski, Pani Wicedyrektor mgr Agnieszka Regulska, zostali przywitani przez Pani Dyrekotor Zespou Szkolno - Przedszkolnego mgr Magorzat Barask oraz zaproszeni na cz artystyczn. By to szczeglny dzie dla tych dzieci, ktre po raz pierwszy we wrzeniu przekroczyy prg przedszkola. Dla wielu przedszkolakw by to rwnie ich pierwszy wystp przed licznie zgromadzon publicznoci. Aby mc zosta penoprawnym przedszkolakiem dzieci musiay wykona zadania wyznaczone przez Kubusia Puchatka, Kangurzyce, Prosiaczka i rozbrykanego Tygryska, ktrzy w ten szczeglny dzie pojawili si w naszym przedszkolu. Z wielkim zaangaowaniem wykonay zadania za co otrzymay gromkie brawa od zaproszonych goci. Po wystpach artystycznych Pani Dyrektor odczytaa akt lubowania, a dzieci przyrzekay zgodnie, by grzecznym przedszkolakiem. Nastpnie Pani Dyrektor mgr Magorzata Baraska wrczya kademu dziecku Dyplom Pasowania na Przedszkolaka a zaproszeni gocie przypili pamitkow odznak przedszkolaka. Na pamitk tego wydarzenia grupa otrzymaa Bon na zakup zabawek od Rady Gminy Psary na czele z Wjtem Gminy Psary Panem Tomaszem Sadoniem, sodkoci od wszystkich zaproszonych goci oraz prezenty od Rady Rodzicw. W imieniu wszystkich przedszkolakw serdecznie dzikujemy za zabawki oraz programy edukacyjne, ktre z pewnoci bd suyy nam podczas zaj. By to dla wszystkich zarwno dzieci jak i dorosych niezapomniany dzie peen emocji i miych wrae a wystrj sali, stroje dzieci i uroczysta atmosfera podkreliy donioso tego wydarzenia, ktre na stae zagocio w kalendarzu imprez przedszkolnych.

   

Strona 5 z 23