Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

alt

GMINNY KONKURS "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 2018"

07 czerwca 2018 r. w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbyła się XIV edycja GMINNEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK". W zmaganiach konkursowych wzięli udział reprezentanci najstarszych grup z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:
- "Troskliwe Misie" z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach,

- "Tropiciele" z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

- "Mądre Sowy" z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie.

- " Jeżyki" - z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie.

Przedszkolaki podczas konkursu rywalizowały ze sobą o zdobycie jak największej ilości punktów. Organizatorzy dali możliwość wykazania się drużynom znajomością zasad bezpieczeństwa poprzez:

 • wykonanie plakatu wraz z hasłem dotyczącym bezpieczeństwa

 • rozwiązywanie zagadek

 • quiz wiedzy o bezpieczeństwie

 • znaki drogowe

 • rekwizyty

 • historyjka obrazkowa

 • samochody uprzywilejowane wraz z numerami alarmowymi – pokaz multimedialny.

W związku bardzo dobrym poziomem przygotowania dzieci do konkursu i ich prezentacjami, komisja konkursowa przyznała wszystkim zespołom I miejsca. Drużyny otrzymały nagrody, dyplomy, upominki które osobiście wręczył Wójt Gminy Psary pan Tomasz Sadłoń. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Pamiętajcie zawsze dbajcie o swoje bezpieczeństwo.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

INFORMACJE DLA RODZICÓW


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie rozpoczyna nabór dzieci do Programu "Za życiem" , który jest finansowany za środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w porozumieniu za Starostą Powiatu będzińskiego.

Program jest skierowany do rodzin z dziećmi u których wykryto niepełnosprawnośći lub zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Program realizowany będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie, który został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno -opiekuńczy.

Zadaniem ośrodka jest udzielanie dziecku i jego rodzinie kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności terapii rehabilitacyjnej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021r.

Więcej informacji w załącznikach:
informacje -
http://www.spsarnow.edu.pl/pliki/Informacja%20dla%20rodzicow.PDF
regulamin -
http://www.spsarnow.edu.pl/pliki/Regulamin.pdf

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

NAJBLIŻSZE IMPREZY I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU:

 1. 10 maja – Korowód Baśniowych Postaci (mile widziane stroje z bajek)

 2. 21 maja godz. 9.30 – zajęcia otwarte w grupie Tygryski

 3. 23 maja – wyjazd do TDZ w Będzinie – grupa Tygryski i Maleństwa - koszt 25zł

 4. 23 maja – zajęcia otarte w szkole dla przyszłych uczniów klasy I

 5. 24 maja – ostatni wyjazd do WSH w Sosnowcu na zajęcia ramach programu „Przedszkolak na uczelni”

 6. 28 maja godz. 9.30 – zajęcia otwarte w grupie „Maleństwa”

 7. 30 maja – konsultacje z rodzicami

 8. 15 czerwca godz.13.00-16.00 – Festyn Rodzinny

 9. 18 czerwca – wycieczka do Zatorlandu

 10. 21 czerwca – uroczystość pożegnania starszaków.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

GMINNY KONKURS "SNUJ SIĘ, SNUJ BAJECZKO..."

08 maja 2018 r. w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbyła się kolejna już edycja GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO "SNUJ SIĘ, SNUJ BAJECZKO" zorganizowana we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Psarach - filia w Sarnowie. W zmaganiach konkursowych wzięli udział reprezentanci najstarszych grup z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:
- "Pracowite Pszczółki" z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach,

- "Gromadka Puchatka" z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach,

- "Tropiciele" z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

- "Mądre Sowy" z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie.

- " Jeżyki" - z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie.

Przedszkolaki podczas konkursu rywalizowały ze sobą o zdobycie jak największej ilości punktów. Organizatorzy dali możliwość wykazania się drużynom znajomością bajek poprzez:

- rozwiązywanie zagadek słowno - obrazkowych
-układanie bajkowych puzzli i opowiedzenie krótko o wylosowanej bajce,
- podanie tytułu bajki po wysłuchaniu krótkiego fragmentu utworu muzycznego,

- zaprezentowanie utworu muzycznego z bajki.

W związku z bardzo wysokim poziomem przygotowania dzieci do konkursu i ich prezentacjami, komisja konkursowa w składzie: Mirella Bararska - Sorn - sekretarz Gminy Psary, Krzysztof Dulko z ramienia dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach, mgr Małgorzata Barańska - dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, mgr Agnieszka Regulska - wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie przyznała wszystkim zespołom I miejsca.

Na zakończenie na uczestników konkursu czekał słodki poczęstunek a jury po burzliwych obradach wręczyło nagrody i dyplomy dla każdej grupy, a także drobne upominki każdemu uczestnikowi ufundowane przez Wójta Gminy Psary oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Psarach.

Korzystając z okazji przedszkolaki złożyły serdeczne życzenia pracownikom Biblioteki - Pani Domnice Buschmann oraz Panu Krzysztofowi Dulko, a na ich ręce powędrował bukiet kwiatów oraz kartka z życzeniami, ponieważ właśnie 8 maja wypada ich święto - Dzień Bibliotekarza.

Mamy głęboką nadzieję, że tego rodzaju działania przedszkola i biblioteki zwiększą zainteresowanie słowem pisanym wśród najmłodszego pokolenia.

alt

GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY „PRZYJACIELE PRZYRODY”

W Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie wiele uwagi poświęca się obszarom związanym z przyrodą. Rozszerzanie tej świadomości wśród dzieci jest bardzo ważne, gdyż przedszkolaki wykazują duże zainteresowanie otaczającym je światem. Światowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia sprzyja wzmożonym działaniom proekologicznym. Dlatego też 19 kwietnia z inicjatywy radnego Pana Aleksandra Jewaka w naszym przedszkolu zorganizowano pierwszy Gminny Konkurs Ekologiczny „Przyjaciele Przyrody”. Konkurs swoim patronatem objął Wójt Gminy Psary Pan Tomasz Sadłoń. Celem konkursu było upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia i ekologii wśród przedszkolaków, kształtowanie samodzielnego myślenia i pracy w zespole oraz zacieśnienie współpracy z innymi placówkami przedszkolnymi. W konkursie uczestniczyły dzieci 6 letnie z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach, z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dąbiu, dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gródkowie oraz gospodarze – dzieci z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie. W trakcie trwania konkursu, podczas prowadzonych konkurencji panowała rywalizacja ale i radość ze wspólnej zabawy. Dzieci wykorzystywały swoją wiedzę podczas wielu zadań. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialne było jury w składzie: p. Mirella Barańska – Sorn – Sekretarz Gminy Psary, p. Aleksander Jewak – Radny Gminy Psary, p. Joanna Marcinkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu oraz p. Małgorzata Barańska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie.

Swoje zmagania drużyny rozpoczęły od prezentacji wcześniej przygotowanego „EKO –STWORKA”. Każda grupa wykazała się pomysłowością, kreatywnością oraz wiedzą przyrodniczą. W trakcie kolejnych zadań dzieci między innymi segregowały odpady, łączyły w pary dorosłe zwierzęta z ich potomstwem, wskazywały zwierzęta, które budzą się na wiosnę ze snu zimowego, rozpoznawały odgłosy zwierząt, a na koniec wykazały się umiejętnością sadzenia kwiatów do doniczek.

Punktem kulminacyjnym było złożenie ślubowania Przyjaciela Przyrody oraz ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Każda grupa wykazała się szeroką wiedzą, dlatego też jury przyznało wszystkim I miejsce. Uczestnicy dostali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Sponsorem nagród był Urząd Gminy Psary. W trakcie spotkania panowała atmosfera zabawy, która pozwoliła zaprezentować swoją wiedzę o otaczającym środowisku i umiejętności wykorzystania jej w praktyce.


   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

WAKACYJNE DYŻURY PRZEDSZKOLI
W GMINIE PSARY
w roku szkolnym 2017/201802.07 – 17.07.2018r. – ZSP Nr 1 - Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

18.07 – 31.07.2018r. - ZSP Nr 2 - Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie

1.08 - 11.08.2018r. - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu

13.08 - 24.08.2018r. - Szkoła Podstawowa im. E. Gierczak w Gródkowie

od 27.08 – 31.08.2018r. - pracują wszystkie przedszkola


Opieką wakacyjną mogą być objęci przedszkolacy, którzy uczęszczali do gminnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018.
Fakt korzystania dziecka z dyżuru w innych placówkach należy zgłosić do 21 czerwca 2018r. u wychowawcy grupy.

Lista uczestników zostanie przekazana do odpowiedniego przedszkola.

   

Strona 3 z 24