Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

?Drogi 秝i阾y Miko砤ju
Przyb眃 do nas, bo ju czas.
Wszystkie dzieci Ci kochaj
i serduszka bij nam.
Tu w przedszkolu wielu dzieciom
serca bij niby m硂t.
Nie pozw髄 nam d硊go czeka,
bo nadchodzi ciemna noc.?


Wizyta 秝i阾ego Miko砤ja w naszym Przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Ju od 6 grudnia przedszkolaki z wielk niecierpliwo禼i oczekiwa硑 i阾ego Miko砤ja, kt髍y rozwo勘c prezenty do dzieci na ca硑m 秝iecie zawita do naszego przedszkola 8 grudnia z workiem pe硁ym prezent體. Zanim us硑szeli秏y dzwoneczek zapowiadaj眂y rych砮 pojawienie si Miko砤ja wszyscy 秝ietnie bawili秏y si z elfem, pomocnikiem naszego go禼ia. Elf razem z dzie鎚i 秔iewa piosenki, ta馽zy, bra udzia w konkursach, a nawet sprawi, 縠 w przedszkolu pada 秐ieg, a wtedy by砤 szalona bitwa na 秐ie縦i. Nagle us硑szeli秏y d硊go oczekiwany d紈i阫 dzwonka i ju wszyscy wiedzieli, 縠 zbli縜 si . Miko砤j. Podgl眃 obrazkaPrzedszkolaki by硑 bardzo szcz甓liwe, rozpromienione, a kiedy znalaz硑 si blisko 秝. Miko砤ja ? troszk zawstydzone. Opr骳z pe硁ego worka prezent體 秝. Miko砤j przywi髗 ze sob du縪 u秏iechu. Rozmawia z dzie鎚i, zach阠a ich, aby by硑 grzeczne, s硊cha硑 rodzic體 i pa w przedszkolu. Na zako馽zenie i阾y Miko砤j wszystkim przedszkolakom osobi禼ie wr阠za paczki, a w nich ? dla ka縟ego co dobrego! Oczekiwana ca硑 rok wizyta 秝. Miko砤ja min瓿a w bardzo mi砮j atmosferze i przynios砤 dzieciom wiele rado禼i. Dzieci d硊go wspomina硑 ten dzie, dzieli硑 si wra縠niami, ponownie ogl眃a硑 prezenty, zerka硑 przez okno z nadziej, 縠 jeszcze raz zobacz naszego go禼ia i pomachaj mu na po縠gnanie. Dzi阫ujemy i阾y Miko砤ju, przyb眃 do Nas zn體 za rok.