Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

PROJEKT "LABIRYNT' 2008"

Od maja 2008 roku na terenie gminy Psary realizowany jest kolejny projekt w ramach Rzdowego Programu ograniczania Przestpczoci i Aspoecznych Zachowa "Razem Bezpieczniej". Celem tego projektu jest przeciwdziaanie przemocy w rodzinie.

Dziaania podejmowane w ramach projektu to:

  • kampania informacyjna (zamieszczanie artykuw w prasie lokalnej, stworzenie strony internetowej Orodka Pomocy Spoecznej w Psarach),

  • kampania edukacyjna (kurs samoobrony, porady prawne, spotkania z przedstawicielami Policji, szkolenia dla dzieci, nauczycieli, rodzicw),

  • kampania promocyjna (konkurs "Bezpieczny przedszkolak", zakup i rozdanie uczestnikom szkole materiaw promocyjnych).

Konkurs "Bezpieczny przedszkolak", ktry od kilku lat odbywa si na terenie Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie, ma na celu podsumowanie realizacji dziaa zwizanych z ksztatowaniem waciwych postaw wobec wasnego bezpieczestwa. Wskazuje dzieciom, jak naley unika niebezpiecznych sytuacji, jak bawi si by nie stwarza zagroenia dla siebie i innych, pozwala take na zachowanie waciwego stosunku do swojego ycia izdrowia. Konkurs ten zosta przeprowadzony w piciu etapach. Dzieci zaprezentoway "10 przykaza bezpiecznego przedszkolaka", ktre dotyczyy znajomoci rodkw uzaleniajcych, przemocy, zasad zachowania w kontaktach z nieznajomymi osobami, rozpoznaway znaki drogowe, numery telefonw stray poarnej, pogotowia ratunkowego, policji, rozwizyway zagadki dotyczce zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Ostatnim etapem konkursu by rysunek na komputerze na temat "Bezpieczna zabawa".

Nie bez powodu konkurs zorganizowanyzosta przed wakacjami. W tym czasie dochodzi do wielu wypadkw z udziaem dzieci. Organizatorzy konkursu maj nadziej, e utrwalenie podstawowych zasad bezpieczestwa uchroni dzieci przed podejmowaniem nierozsdnych zabaw i nauczy bezpieczestwa w trakcie ich trwania.