Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

INFORMACJE!!!

Drodzy rodzice, uprzejmie informujemy:

9 listopada odbędzie się przedstawienie teatralne "Bazyliszek", cena 5 zł;

9 listopada dzieci z grupy "Mądre Sowy" będą uczestniczyć w szkolnej akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości; obowiązuje strój galowy;

17 listopada Dzień Europejski w Szkole - każda grupa przygotowuje krótki występ, bliższych informacji udzielą wychowacy grup;

22 listopada o godz. 17.30 - zebranie z rodzicami;

30 listopada pierwszy wyjazd do WSH w ramach programu "Przedszkolak na Uczelni" (wyjeżdżają dzieci zapisane u wychowawcy przez rodziców);

INFORMACJE!!!

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informujemy o najbliższych wydarzeniach w przedszkolu:

10 październikaspotkanie z myśliwym w przedszkolu.

11 październikawyjazd dzieci 4,5,6- letnich do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl „Cudowna Lampa Alladyna”, koszt 22zł, wyjazd o godz. 9.15, powrót o godz.11.30.

13 październikaudział wszystkich przedszkolaków w Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej; prosimy, aby dzieci były ubrane w strój galowy.

16 październikabal urodzinowy Kubusia Puchatka; dzieci mogą przebrać się za postacie z bajek, mile widziane elementy z bajki o Kubusiu Puchatku.

19 października - spotkanie z policjantem oraz smoczycą Klarą w przedszkolu.

20 października - Pasowanie na Przedszkolaka, dzieci, które pierwszy raz przekroczyły próg naszego przedszkola; uroczystość odbędzie się w szkole w sali gimnastycznej o godz. 12.30; dzieci obowiązuje strój galowy.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

12 września 2017r. godz. 17.00 - zebranie z rodzicami.

22 listopada 2017r. godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

03 stycznia 2018r. - od godz. 16.00 do 18.00 - konsultacje z rodzicami

13 lutego 2018r. - godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

25 kwietnia 2018r. - godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

30 maja 2018r. - od godz. 16.00 do 18.00 - konsultacje z rodzicami

UWAGA RODZICE !!!

W dniu 10 kwietnia o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej im. A. Szklarskiego w Sarnowie odbędzie się zebranie z rodzicami celem wytypowania przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora ZSP nr 2 w Sarnowie.


11 kwietnia o godz. 9.00 będą robione zdjęcia grup przedszkolnych wraz z wychowawcami do Dziennika Zachodniego.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

alt

************************************************************************************************************

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW Z DNIA 13.01.2017r. do pobrania


Linki na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczące REFORMY OŚWIATY

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/

strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&;menuItemId=1014


Pobierz broszurę (plik .pdf)

 

DRODZY RODZICE

Od 1 stycznia 2017r. zmiana opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego.

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zniesiona zostaje opłata za pobyt w przedszkolu dziecka 6-letniego w godzinach wykraczających poza podstawę programową.


Od 1 października 2016r. opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach poza podstawą programową należy wpłacać na konto. (termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie

42-512 Psary, ul. Szkolna 5

nr konta: 69 8438 0001 0022 3530 2000 0040


Miesięczne informacje o kwocie do zapłaty będą państwo otrzymywać od wychowawców grup.

Pani intendent przyjmuje tylko opłatę za posiłki.


****************************************************************************

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

14 września 2016r. godz. 16.30 - zebranie z rodzicami

23 listopada 2016r. godz. 16.30 - zebranie z rodzicami

04 stycznia 2017r. - konsultacje z rodzicami

01 lutego 2017r. - zebranie z rodzicami

26 kwietnia 2017r. - zebranie z rodzicami

07 czerwca 2017r. -konsultacje z rodzicami

*****************************************************************************

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie

1. Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie czynne jest w godz. 6.30 -16.30.
2. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu: czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem.
3. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców uczęszczających do Przedszkola.
4. System rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w szatni przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.
5. Do każdego dziecka przypisany jest jeden indywidualny numer karty zbliżeniowej. Rodzic lub prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie w depozyt dwie karty o tym samym indywidualnym numerze. Karty podlegają zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola.
6. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola wchodząc do szatni, zobowiązani są niezwłocznie do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
7. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nie odbicia przed wejściem do sali karty zbliżeniowej czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6:30
8. Przed wyjściem z szatni z odebranym dzieckiem rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione pisemnie przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika.
9. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nie odbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16:30.
10. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza wychowawczyni dziecka fakt nie zarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, aby nauczycielka odnotowała przybycie dziecka do przedszkola w dzienniku oraz w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty.
11. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (od godz. 6.30 do godz. 16.30) - z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.
12. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.
13. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty wpłacając należność do sekretariatu ZSP Nr 2 w Sarnowie. Koszt wyrobienia i wydania dodatkowej karty wynosi 7,00 zł.
14. Do każdego dziecka przypisane są dwie indywidualne karty zbliżeniowe, które otrzymuje rodzic (prawny opiekun) nieodpłatnie. Karta podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola. Każda kolejna karta jest odpłatna zgodnie z zapisem pkt.13.
15. Z procedurą zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzicie i opiekunowie prawni.
16. Dodatkowe karty elektroniczne - istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kart elektronicznych ewidencji dzieci. Koszt zakupu jednej karty wynosi 7,00 zł. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się u wychowawcy grupy.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA AUTOBUSU SZKOLNEGO

TRASY DOWOZU WAŻNE OD 27.09.2016r

Rano

1 autobus ( trasa p. Marii Olszewskiej )

Goląszka (6.55) – Preczów (6.58) – Marianki (7.01) – Sarnów Główna (7.06)– Gimnazjum Psary( 7.13) (po drodze wsiadają uczniowie z Psar uczęszczający do SP Strzyżowice) – ul. Graniczna (7.19 ) - Belna (7.22) – SP Strzyżowice (7.26) – Gimnazjum Psary (7.32) – Malinowice (7.40) – Bory (7.42 ) – Chrobakowe (7.50) (po drodze wsiadają uczniowie SP Dąbie ) – SP Dąbie (7.55) – Biska (7.58) – SP Dąbie (8.05)

2 autobus ( trasa p. Stanisławy Kalbarczyk)

Goląsza Górna (6.45) ( przedszkolaki z PP Strzyżowice ) – Góra Siewierska ( 6.55) (osiedle Czerwony Kamień) - Góra Siewierska – pętla (7.00) (uczniowie z SP Strzyżowice + uczniowie gimnazjum z ul. Kościuszki – „dolne” przystanki (7.03 ) – SP Strzyżowice – ul. Belna (7.10) – Leśna (7.12 ) - Góra Siewierska (7.15) (uczniowie gimnazjum) – Brzękowice Górne ( 7.19) – Goląsza (7.22)( po drodze wsiadają uczniowie gimnazjum i SP Dąbie )– SP Dąbie (7.25 ) - Chrobakowe (7.33) – Malinowice (7.36) ( uczniowie gimnazjum) – Gimnazjum Psary ( 7.42) SP Sarnów (7.55)

3 autobus ( trasa p.Wandy Nabrdalik)

Goląszka (7:15) – Marianki (7:20) - Preczów (7:25) – SP Sarnów (7.30) - Sarnów Główna (7:32)( wsiadają uczniowie z Domu Dziecka) – Psary ul. Wiejska (7:38) – (wysiadają uczniowie z gimnazjum ) - Psary Kamienna (7:40) – Gródków ul. Pokoju, Górna (7:42)
SP Gródków (7:50)

Po południu

poniedziałek – środa ( trasa p. Agaty Niemczyk )

SP Strzyżowice (13.10) – ul.Belna (13.13) – Psary: ul. Zwycięstwa (13.24), Kamienna (13.26) – Gimnazjum Psary (13:30) - Malinowicka (13.35) - SP Gródków (13.40) - Psary ( przez ul. Górną (13.43) - Pokoju (13.48) - Kamienna (13:53) – Gimnazjum Psary (13.58) - Sarnów D.Dz.- (14.06) - SP Sarnów (14.10) – Preczów (14.13) – Marianki (14.20) – Gimnazjum Psary (14.45) – SP Strzyżowice (14.57) (dodatkowy „po kółkach”) - Góra Siewierska (15:01)- ul. Leśna – Biska (15:07)–SP Dąbie (15:13) - Goląsza Górna (15:19)- Brzękowice Górne (15:20) – Chrobakowe (15:33) – Bory (15:40) – Malinowice (15:44) – Psary (15:46)

czwartek (trasa p. Wandy Nabrdalik)

SP Strzyżowice (13.10) – ul.Belna (13.13) – Psary: ul. Zwycięstwa (13.24), Kamienna (13.26) – Gimnazjum Psary (13:30) - Malinowicka (13.35) - SP Gródków (13.40) - Psary ( przez ul. Górną (13.43) - Pokoju (13.48) - Kamienna (13:53) – Gimnazjum Psary (13.58) - Sarnów D.Dz.- (14.06) - SP Sarnów (14.10) – Preczów (14.13) – Marianki (14.20) – Gimnazjum Psary (14.45) – SP Strzyżowice (14.57) (dodatkowy „po kółkach”) - Góra Siewierska (15:01)- ul. Leśna – Biska (15:07)–SP Dąbie (15:13) - Goląsza Górna (15:19)- Brzękowice Górne (15:20) – Chrobakowe (15:33) – Bory (15:40) – Malinowice (15:44) – Psary (15:46)

piątek

SP Strzyżowice (13:10 ) –ul. Belna - ul.Graniczna – Psary: ul.Zwycięstwa, Kamienna - Wiejska - Malinowicka Osiedle – SP Gródków (13:40) – Psary (przez ul. Górną - Pokoju - Wspólną - Kamienna - Wiejska, - Sarnów Dom Dziecka - Gimnazjum Psary (14:00) – Graniczna - Belna – SP Strzyżowice (14:10) - Góra Siewierska ul. Leśna – Biska – 14.35 - SP Dąbie (14:40) – Brzękowice Dolne - Golasza Dolna - Biska - Góra Siewierska - Brzękowice Górne - Goląsza Górna – Dąbie ul.Dolna - Chrobakowe – Malinowice ul. Szkolna - Bory - Malinowice ul.Wiejska - Psary ul.Wiejska (Źródełko) ( ok.15:40)

Po południu- 2 autobus

poniedziałek – czwartek (trasa p. Agaty Tyrały)

SP Sarnów (12:52) – Preczów (12.54) – Marianki (12:56) – Golaszka (13:01) - SP Dąbie (13:14) - Chrobakowe (13:22) – Malinowice ul. Szkolna (13:27) – Bory (13:31) – Psary, ul.Wiejska (13:40) - Psary Gimnazjum - 13.41 - SP Strzyżowice (13:47) – Góra Siewierska- osiedle Czerwony Kamień (przystanek na końcu ul. Kościuszki) (13:59)
- ul. Leśna (14:00) – Brzękowice Dolna (14:04) – SP Dąbie ( 14.10) – Goląsza Górna (14:19) - Brzękowice Górne (14:21)– SP Dąbie (14:30) – Chrobakowe (14:37) – Malinowice (14:40) – Bory (14:43)– Gimnazjum Psary (14:50)
- SP  Sarnów (14:55) – – Preczów (15:05) – Marianki (15:10)- Goląszka (15:15) - SP Gródków (15:20) (przez Górną, Wspólną, Pokoju) – Sarnów Dom Dziecka (15:40).

piątek

SP Sarnów (12.48 ) – Preczów (12:50) – Marianki (12:52) - Golaszka – (12:57 )- SP Dąbie (13:09) – Chrobakowe (13:24) - Malinowice ul. Szkolna (13:27) – Bory (13:31) – Gimnazjum Psary – (13.42 ) - SP Strzyżowice (13:47) – Góra Siewierska (13:53) – osiedle Czerwony Kamień (14:00 ) - ul. Leśna – Strzyżowice ul.Belna, ul. Graniczna - (14.05) - Gimnazjum Psary (14.10) - SP Gródków (przez Górną, Wspólną, Pokoju) (14.17) -
SP Sarnów (14:28) – Preczów (14:34) – Marianki (14:36) - Goląszka (14:40) - Psary (dojazd dzieci SP Sarnów) (14:48).