Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

 akademia plener a

 KONKURS PLASTYCZNY

„WIOSENNA ŁĄKA”    

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ  

Dnia 14 czerwca 2010 roku w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbył się PLENER MALARSKI „ WIOSENNA ŁĄKA” , skierowany do dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczno-teatralne w ramach projektu „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

 

Celem konkursu było:

 • Propagowanie wśród przedszkolaków działalności twórczej

 • Posługiwanie się różnorodnymi środkami wyrazu plastycznego (kształt, barwa i faktura w kompozycji na płaszczyźnie)

 • Rozbudzanie wyobraźni i fantazji dziecięcej

 • Motywowanie do podejmowania przez dzieci prób samodzielnego tworzenia

 • Wyłanianie talentów plastycznych.

   Do konkursu przystapiły dzieci - laureaci przedszkolnego etapu konkursu

   plastycznego z:

 • Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach;

 • Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie;

 • Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dąbiu;

 • Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gródkowie;

Zmagania przedszkolaków oceniało jury w składzie:

 • Przewodnicząca jury - Koordynator projektu, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary – mgr Mirella Barańska- Sorn

 • Członek jury – Małgorzata Bebel

 • Członek jury - Dorota Dzielawska

 • Członek jury - Karina Bizan

 • Członek jury – Daria Wyszyńska

 • Członek Jury - Ewa Sus

Po wspólnej ocenie wykonanych prac jury wyłoniło następujących laureatów:

  I MIEJSCE                                              akademia plener 1

1 Alicja Rybarska

II MIEJSCE

1. Aleksandra Widawska

2. Jakub Jęsiek

III MIEJSCE

1.Eryk Knapik

2. Mikołaj Szymon

 Wyróżnienia:                                            akademia plener 2

1. Jakub Bartosik

2. Ksawery Niesiołowski

3. Edyta Wacławczyk

4. Aleksandra Zaporowska

 
  
akademia plener 3  
  
!!! Akademia Przedszkolaka !!!

Od października 2008 roku w naszym przedszkolu realizowany jest projekt "Akademia Przedszkolaka" współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej poprzez:
 • poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci 3,4,5-letnich,
 • wzrost atrakcyjności zajęć edukacyjnych dla dzieci,
 • wyposażenie dzieci w dodatkowe umiejętności psychofizyczne.
Uczestnicy projektu - dzieci w wieku 3,4,5-lat, nauczyciele, rodzice, placówki wychowania przedszkolnego.

Planowane działania:
 • rekrutacja, prowadzenie, monitorowanie zajęć dodatkowych dla  dzieci  3,4,5–letnich uczęszczających do przedszkoli publicznych  w Strzyżowicach i Sarnowie oraz oddziałów przedszkolnych   działających przy szkołach podstawowych w Dąbiu i Gródkowie,
 • zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • zorganizowanie konkursów dla dzieci,
 • prowadzenie kampanii promującej wychowanie przedszkolne.

Najważniejsze działania:
 • Zrealizowanie w okresie od listopada 2008 roku do czerwca 2010 roku   1749 godzin    zajęć   dodatkowych   dla   dzieci,       rozwijających    zainteresowania,    łagodzących     deficyty   rozwojowe,     integrujących    dzieci    niepełnosprawne    z rówieśnikami,    uatrakcyjniających     codzienny     pobyt w  przedszkolu,
 • Zajęcia  realizowane  będą   w  32  grupach z 403 miejscami czekającymi na zainteresowane dzieci.
 • Łącznie  wsparciem  objętych  zostanie  289  dzieci oraz 16 nauczycieli.
Projekt "Akademia Przedszkolaka" jest finansowany w 98.5% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowity budżet projektu wynosi 357.864 złotych, a pozostałe dofinansowanie to kwota 352.496 złotych.
Gminnym Koordynatorem projektu jest p. Mirella Barańska - Sorn.
Oczekiwane rezultaty:
Udzielenie wsparcia na rzecz :
 • Skorygowania wad postawy,
 • Skorygowania wad wymowy,
 • Nabycia  umiejętności pływania,
 • Nabycia umiejętności rytmicznych , gry na instrumentach melodycznych i niemelodycznych, poruszania się w rytm muzyki,
 • Nabycia przez nauczycieli umiejętności prowadzenia zajęć  z wykorzystaniem nowych form i metod pracy.
 • Wzrost udziału dzieci 3,4- letnich w edukacji przedszkolnej na trenie gminy.
 • Zwiększenie poczucia samodzielności,
 • Nauka lepszej pracy w grupie,
 • Podniesienie zdolności komunikacyjnych,
 • Odkrycie talentów,
 • Rozwój zdolności poznawczych.
W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia w ramach projektu "Akademia Przedszkolaka" takie jak:
 
 • plastyczno-teatralne
 • logopedyczne pr3rd6.gif - 27.31 Kb

 

 • gimnastyka korekcyjna

 

 • umuzykalniające

 

 • wyjazdy na basen

A oto kilka zdjęć z zajęć jakie odbyły się w ramach Akademii Przedszkolaka, więcej zdjęć do obejrzenia na naszej galerii.

ZAJĘCIA TEATRALNE

102_0142 102_0144 102_0148 102_0152 102_0156
ZAJĘCIA NA BASENIE
pic00010 pic00020 pic00040 pic00060
ZAJĘCIA PALSTYCZNE
102_0603 102_0601

102_0606

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

102_0498 102_0495

102_0491

102_0500 102_0487
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
102_0646 102_0645

102_0647

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE -
102_0586 102_0585

102_0584

102_0587 102_0583