Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

PROJEKT "LABIRYNT' 2008"

Od maja 2008 roku na terenie gminy Psary realizowany jest kolejny projekt w ramach Rządowego Programu  ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej". Celem tego projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania podejmowane w ramach projektu to:

  • kampania informacyjna (zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej, stworzenie strony internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach),

  • kampania edukacyjna (kurs samoobrony, porady prawne, spotkania z przedstawicielami Policji, szkolenia dla dzieci, nauczycieli, rodziców),

  • kampania promocyjna (konkurs "Bezpieczny przedszkolak", zakup i rozdanie uczestnikom szkoleń materiałów promocyjnych).

Konkurs "Bezpieczny przedszkolak", który od kilku lat odbywa się na terenie Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie, ma na celu podsumowanie realizacji działań związanych z kształtowaniem właściwych postaw wobec własnego bezpieczeństwa. Wskazuje dzieciom, jak należy unikać niebezpiecznych sytuacji, jak bawić się by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych, pozwala także na zachowanie właściwego stosunku do swojego życia i zdrowia. Konkurs ten został przeprowadzony w pięciu etapach. Dzieci zaprezentowały "10 przykazań bezpiecznego przedszkolaka", które dotyczyły znajomości środków uzależniających, przemocy, zasad zachowania w kontaktach z nieznajomymi osobami, rozpoznawały znaki drogowe, numery telefonów straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, rozwiązywały  zagadki dotyczące zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Ostatnim etapem konkursu był rysunek na komputerze na temat "Bezpieczna zabawa".

Nie bez powodu konkurs zorganizowany został przed wakacjami. W tym czasie dochodzi do wielu wypadków z udziałem dzieci. Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa uchroni dzieci przed podejmowaniem nierozsądnych zabaw i nauczy bezpieczeństwa w trakcie ich trwania.