Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Nab髍 wniosk體 o przyznanie Stypendium Sportowego W骿ta Gminy Psary

Do 10 grudnia 2017 roku w Urz阣zie Gminy mo縩a sk砤da wnioski o przyznanie Stypendium Sportowego W骿ta Gminy Psary.
Stypendium przyznawane jest zawodnikom w sporcie indywidualnym i zespo硂wym, kt髍zy w ostatnich 12 miesi眂ach osi眊n阬i wysoki wynik sportowy w mi阣zynarodowym lub krajowym wsp蟪zawodnictwie.
Stypendium przyznawane jest na rok, a jego wysoko舵 uzale縩iona jest od osi眊ni赕 kandydat體, bez wzgl阣u na uprawian dyscyplin sportu.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium mo縠 wyst眕i klub sportowy zawodnika, trener/instruktor lub sam zainteresowany zawodnik.

* Wszystkie informacje dost阷ne s na stronie Urz阣u Gminy Psary: http://www.psary.pl/aktualnosc/trwa-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-sportowego-wojta-gminy-psary.html

(Strona g丑wna ? Gmina Psary ? Aktualno舵)