Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SPOTKANIE ZE STRA疉KAMI

alt

Jednym z cel體 podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wdra縜nie dzieci do dba硂禼i o bezpiecze駍two w砤sne oraz innych. 19 wrze秐ia do naszego przedszkola zawitali stra縜cy z Ochotniczej Stra縴 Po縜rnej w Sarnowie. Dzieci z bliska mia硑 mo縧iwo舵 podziwia wyposa縠nie, jakim dysponuj stra縜cy podczas swojej ci昕kiej i odpowiedzialnej pracy. Podczas spotkania dh kasz Janota opowiedzia, jak nale縴 dba o bezpiecze駍two swoje i innych. Ponadto przekaza du縪 cennych informacji dotycz眂ych bezpiecznego zachowania si w r罂nych sytuacjach 縴ciowych: podczas po縜ru, wypadku, burzy itp. Dzieci dowiedzia硑 si, 縠 stra po縜rn mo縩a wezwa nie tylko do po縜ru, ale tak縠 do wypadku, powodzi, jak r體nie do pomocy zwierz阾om. Najwi阫sze zainteresowanie wzbudzi w髗 stra縜cki, kt髍ym przyjechali zaproszeni go禼ie. Dzieci mog硑 obejrze r體nie w髗 bojowy oraz sprz阾y znajduj眂e si w nim. Ka縟e dziecko mog硂 obejrze w髗 stra縜cki z zewn眛rz, a tak縠 posiedzie w 秗odku. Wra縠nia jakie dostarczyli nam stra縜cy na d硊go pozostan w naszej pami阠i. Z ca砮go serca dzi阫ujemy przedstawicielom Ochotniczej Stra縴 Po縜rnej w Sarnowie za przybycie i po秝i阠enie nam swojego cennego czasu.