Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Spotkanie z my秎iwym

alt

10 pa糳ziernika 2017 roku do naszego przedszkola przyby my秎iwy, Pan Aleksander Jewak. Podczas pogadanki my秎iwy u秝iadomi dzieciom, 縠 las to dom zwierz眛 i nie mo縩a go niszczy. Przedstawi zwierz阾a zamieszkuj眂e lasy w r罂nych regionach Polski, zapozna z przygotowaniami zwierz眛 do zimy oraz sposobem ich 縴cia. Ukaza w jaki spos骲 nale縴 pomaga zwierz阾om w okresie zimy. Dzieci dowiedzia硑 si tak縠 o roli lasu, warto禼i jak stanowi oraz co daje nam ludziom. Pod adresem pana my秎iwego pad硂 wiele pyta i 縜dne z nich nie pozosta硂 bez ciekawej odpowiedzi. Na zako馽zenie spotkania dzieci podzi阫owa硑 panu Aleksandrowi za ciekaw lekcj przyrody w砤snor阠znie wykonanymi upominkami.