Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzdnicze w ZSP nr 2 w Sarnowie

Dyrektor Zespou Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie informuje, e w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzdnicze - intendent - peny etat

wybrana zostaa Pani Marlena Rady

Uzasadnienie wyboru

Nabr przeprowadzono na podstawie analizy dokumentw zoonych przez kandydatw oraz w oparciu o rozmow kwalifikacyjn.

Przeprowadzone postpowianie rekrutacyjne wykazao, e kandydatka spenia wymagania niezbdne i dodatkowe okrelone w ogoszonym naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazaa si znajomoci z zakresu zada realizowanych na tym stanowisku, co zdaniem komisji gwarantuje szybkie wdroenie si w zakres powierzonych obowizkw.

Dyrektor ZSP nr 2 w Sarnowie