Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SNUJ SI, SNUJ BAJECZKO...

10 maja 2017 r. w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odbya si kolejna ju edycja GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO ?SNUJ SI, SNUJ BAJECZKO...? zorganizowana we wsppracy z Gminn Bibliotek Publiczn w Sarnowie. W zmaganiach konkursowych wzili udzia reprezentanci najstarszych grup z przedszkoli i oddziaw przedszkolnych przy szkoach podstawowych:
- ?Brygada RR? z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyowicach,

- "Gromadka Puchatka" z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyowicach,

- ?Tropiciele? z oddziau przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kociuszki w Dbiu

- ?Mdre Sowy? z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie.

Przedszkolaki podczas zabawy rywalizoway ze sob o zdobycie jak najwikszej iloci punktw. Organizatorzy dali moliwo wykazania si druynom znajomoci bajek poprzez:

? rozwizywanie zagadek sowno - obrazkowych
? ukadanie bajkowych puzzli,
? opowiedzenie krtko wylosowanej bajki,
? podanie tytuu bajki po wysuchaniu krtkiego fragmentu utworu muzycznego,
? popisy recytatorskie.
W zwizku z bardzo wysokim poziomem przygotowania dzieci do konkursu i ich prezentacjami, komisja konkursowa w skadzie: Mirella Baraska ? Sorn ? sekretarz Gminy Psary, Helena Warczok ? dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach, mgr Magorzata Baraska - dyrektor Zespou Szkolno ? Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, mgr Agnieszka Regulska - wicedyrektor Zespou Szkolno ? Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie przyznaa wszystkim zespoom I miejsca. Na zakoczenie na uczestnikw konkursu czeka sodki poczstunek a jury po burzliwych obradach wrczyo nagrody ksikowe i dyplomy dla kadej grupy, a take drobne upominki kademu uczestnikowi ufundowane przez Wjta Gminy Psary oraz Gminn Bibliotek Publiczn w Psarach.

Mamy gbok nadziej, e tego rodzaju dziaania przedszkola i biblioteki zwiksz zainteresowanie sowem pisanym wrd najmodszego.
WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO

15 maja grupa "Malestwa" wyjechaa na zajcia przyrodnicze do laskiego Ogrodu Botanicznego w Mikoowie. Zajcia o nazwie "Kcik ogrodnika" przybliyy dzieciom zagadnienia z dziau ogrodnictwa. Na zajciach przedszkolaki odwiedziy

alt

ogrdek warzywny, ktry uprawiany jest zgodnie z zasadami permakultury czyli sposbu, w jaki naley traktowa natur, aby optymalnie z niej korzysta ? jednoczenie nie przyczyniajc si do jej dewastacji (rwnie w zakresie projektowania domu, ogrodu, wykorzystywania odnawialnych rde energii itp.) W trakcie zaj dowiedzielimy si jak zaprosi poytecznych goci do ogrodu, mielimy okazj zobaczy kcik zielarski, gdzie dzieci dowiedziay si o waciwociach leczniczych rnych zi. W drugiej czci zaj dzieci poznay uroczego osia ogrodnika, ktremu pomogy skompletowa odpowiedni strj i narzdzia niezbdne do sadzenia. Przedszkolaki musiay rozwiza zagadki, aby dowiedzie si co jest potrzebne ogrodnikowi. Uczestnictwo w scence dramowej przybliyo dzieciom kolejne etapy ycia roliny, a maluchy miay moliwo nauczenia si piosenki, ktra uczy z czego skada si kwiat. Kady przedszkolak posia do swojej doniczki nasionko Aksamitki, a rolin mg zabra do domu. Przedszkolaki z zaj wrciy pene wrae i emocji. Z niecierpliwoci czekamy na pierwsze wykiekowane rolinki naszych przedszkolakw.ZAJCIA OTWARTE W GRUPIE ?MALESTWA?

16 maja odbyy si zajcia otwarte w grupie ?Malestwa?. Dzieci wraz z wychowawc na te szczeglne zajcia zaprosiy Pani Dyrektor mgr Magorzat Barask, Pani Wicedyrektor mgr Agnieszk Regulsk oraz Rodzicw. Podczas zaj dzieci mogy wykaza si znajomoci i wiedz na temat zjawiska jakim jest tcza oraz pokaza, e zdobyy umiejtnoci w mwieniu, suchaniu i byciu suchanym oraz pokaza moliwoci wasnego ciaa podczas wicze z chust animacyjn. Punktualnie o 10.00 maluchy rozpoczy swoj przygod z tcz. Bez problemu poradziy sobie z zagadk, bdc wstpem do zaj oraz odpowiadaniem na pytania, a to wszystko za spraw opowiadania ?Historia tczy"z ksiki ?Mdro serca?, (red. M. Porbskiej i A. Sujka); poprawki : Sylwia Kustosz, dziki ktrej dowiedziay si skd tcza pojawia si na niebie. Bez wikszych problemw poradziy sobie z uoeniem na dywanie papierowej tczy. Z wielkim zaangaowaniem liczyy i rozpoznaway kolory wchodzce w skad tczy. Z wielk radoci uczestniczyy w zabawie z chust animacyjn, ktra pozwolia im na chwil przenie si na tcz. Mogy przez chwile sta si czarodziejami i zobaczy czy da si w sali wyczarowa tcze, a to dziki dowiadczeniu, ktre wykonali wsplnie z wychowawc. Na zakoczenie wsplnie z rodzicami dzieci wykonay przestrzenn tcze przy uyciu paskw z kolorowego papieru, ktr mogy zabra do domu. Na podsumowanie zaj dzieci za zaangaowanie podczas wykonywanych zada otrzymay kolorowe naklejki w ksztacie kwiatkw. Zajcia otwarte wzbudzaj wiele pozytywnych emocji wrd Rodzicw, poniewa mog oni uczestniczy w nich i pozna charakter pracy wychowawczo ? dydaktycznej oraz pozwalaj rodzicom na obserwacje postpw wasnego dziecka w zakresie osiganych kompetencji fizycznych, umysowych, spoecznych itp. Zajcia otwarte realizowane s w ramach planu wsppracy przedszkola z Rodzicami i umoliwiaj Rodzicom poznanie sposobw pracy nauczycieli z dziemi, relacji pomidzy nauczycielami, a dziemi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy.

Dzikujemy Pani Dyrektor Magorzacie Baraskiej, Pani Wicedyrektor Agnieszce Regulskiej oraz Rodzicom za przybycie.

grupa "Malestwa"