Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych

Informuj, e w Szkole Podstawowej w Dbiu od 1 wrzenia 2017 r. bdzie funkcjonowa dodatkowy oddzia przedszkolny. Nabr bdzie prowadzony zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rad Gminy Psary (Uchwaa Nr XXVII/296/2017 z dnia 23 lutego 2017) dotyczcymi drugiego etapu postpowania rekrutacyjnego (rekrutacja uzupeniajca).

TERMINY POSTPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p.

Czynno

Termin
w postpowaniu
uzupeniajcym

1.

Zoenie wniosku o przyjcie do oddziau przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzajcymi spenianie przez kandydata kryteriw branych pod uwag w postpowaniu rekrutacyjnym

27.04.2017r. ? 12.05.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wnioskw o przyjcie do oddziau przedszkolnego

15.05.2017r.? 19.05.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatw niezakwalifikowanych

22.05.2017r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjcia w postaci pisemnego owiadczenia

22.05.2017r.? 25.05.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw przyjtych i kandydatw nieprzyjtych

26.05.2017r.


Wnioski prosz skada w sekretariacie
Szkoy Podstawowej w Dbiu

Dyrektor szkoy