Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych

Informuj, 縠 w Szkole Podstawowej w D眀iu od 1 wrze秐ia 2017 r. b阣zie funkcjonowa dodatkowy oddzia przedszkolny. Nab髍 b阣zie prowadzony zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rad Gminy Psary (Uchwa砤 Nr XXVII/296/2017 z dnia 23 lutego 2017) dotycz眂ymi drugiego etapu post阷owania rekrutacyjnego (rekrutacja uzupe硁iaj眂a).

TERMINY POST蔖OWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p.

Czynno舵

Termin
w post阷owaniu
uzupe硁iaj眂ym

1.

Z硂縠nie wniosku o przyj阠ie do oddzia硊 przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzaj眂ymi spe硁ianie przez kandydata kryteri體 branych pod uwag w post阷owaniu rekrutacyjnym

27.04.2017r. ? 12.05.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wniosk體 o przyj阠ie do oddzia硊 przedszkolnego

15.05.2017r.? 19.05.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomo禼i przez komisj rekrutacyjn listy kandydat體 zakwalifikowanych i kandydat體 niezakwalifikowanych

22.05.2017r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj阠ia w postaci pisemnego o秝iadczenia

22.05.2017r.? 25.05.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomo禼i przez komisj rekrutacyjn listy kandydat體 przyj阾ych i kandydat體 nieprzyj阾ych

26.05.2017r.


Wnioski prosz sk砤da w sekretariacie
Szko硑 Podstawowej w D眀iu

Dyrektor szko硑