Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

痚gnaj Zimo, Witaj Wiosno !!!!

21 marca dzieci z naszego przedszkola rado秐ie powita硑 Pierwszy Dzie Wiosny. Przygotowania do tej uroczysto禼i przedszkolnej odbywa硑 si ju od samego rana. Dzieci uczy硑 si piosenek, wierszyk體 i rymowanek zwi眤anych z tradycj 縠gnania Zimy. Przedszkolaki wraz z Paniami wykona硑 s硂mian ?Marzann? ubran w kolorowe stroje, kt髍ej zadaniem jest przywo砤nie wiosny. Nast阷nie w wiosennym korowodzie poszukiwa硑 w okolicy przedszkola pierwszych oznak wiosny. iewaj眂 i nawo硊j眂 Wiosn przesz硑 ulicami Sarnowa dumnie prezentuj眂 przedszkoln Marzann, a pierwsze wiosenne promienie s硂馽a ogrzewa硑 i o秝ietla硑 roze秏iane twarze uczestnik體 korowodu. Kolejnym punktem witania Wiosny by硂 po縠gnanie Zimy okrzykami na placu przedszkolnym s硂wami: ?Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno! Ciebie po縠gnamy, Wiosn przywitamy!" . Aby tradycji sta硂 si zado舵, s硂miana kuk砤 zosta砤 spalona. Czy nasze czary-mary co pomog i przyjdzie wiosna? Mamy nadziej, 縠 by砤 blisko, us硑sza砤 nas i nied硊go si zjawi goszcz眂 u nas na dobre, zazieleniaj眂 潮ki, drzewa i trawy.
alt