Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

BAL KARNAWAWY

Podgl眃 obrazka

Karnawa to mi砤 tradycja przepe硁iona muzyk i zabaw, gdzie wa縩ym elementem tego okresu s bale karnawa硂we. Bal karnawa硂wy jest atrakcj bardzo lubian przez dzieci, dostarczaj眂 im wielu prze縴 i rado禼i. Tak te by硂 u nas. W dniu 14 lutego w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie odby si d硊go wyczekiwany przez przedszkolak體 bal karnawa硂wy.

Tego dnia ju od rana w przedszkolu pojawia硑 si kolorowe postacie. Dzieci przebrane by硑 za bohater體 znanych bajek, w salach przedszkolnych mo縩a by硂 spotka wr罂ki, kr髄ewny, policjant體. Rozpozna dzieci by硂 bardzo trudno. W pi阫nie przystrojonej w kolorowe 砤馽uchy, serpentyny i balony na t okoliczno舵 sali ?Tygrysk體? punktualnie o 9 rozpocz阬i秏y bal karnawa硂wo ? walentynkowy.

Przedszkolaki w ten dzie mia硑 okazj bawi si w asy禼ie Wujka Krisa, kt髍y wprowadzi dzieci w wy秏ienite humory poprzez skoczn muzyk i ciekawe konkurencje. Dzieci 秝ietnie si bawi硑 uczestnicz眂 wsp髄nie ze swoimi paniami. Na sali podczas ta馽體 robi硂 si kolorowo, wszyscy bawili si weso硂, u秏iech nie znika z twarzy mimo chwilowego zm阠zenia. Po kilku chwilach wypoczynku przy s硂dkim pocz阺tunku, przedszkolak體 znowu porwa砤 muzyka do ta馽a w rytm samby, walczyka, Kaczuch.

Kiedy czas zabawy dobieg ko馽a dzieci z 縜lem opuszcza硑 sal balow. Bal umo縧iwi dzieciom i wychowawcom sp阣zenie czasu w mi砮j atmosferze. Przedszkolaki poprzez zabaw rozwija硑 umiej阾no禼i wsp蟪縴cia i wsp蟪dzia砤nia w grupie, rozwija硑 秏ia硂舵 w kontaktach z r體ie秐ikami, umocni硑 wiar we w砤sne mo縧iwo禼i, wzmacnia硑 poczucia w砤snej warto禼i.

Dzi阫ujemy dzieciom i rodzicom za zaanga縪wanie w przygotowanie pi阫nych balowych stroj體.

Kolejny bal karnawa硂wy ju za rok!

Zabawa karnawa硂wa w przedszkolu - link do filmu