Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

II Rodzinne Spotkanie i眛eczne

alt


i阾a Bo縠go Narodzenia s najpi阫niejszymi 秝i阾ami, na kt髍e czekaj nie tylko dzieci, ale i doro秎i. S to 秝i阾a najbli縮ze i najdro縮ze naszym sercom, gdy towarzyszy im niepowtarzalna i wyj眛kowa atmosfera. Z tej te okazji 9 grudnia odby硂 si ju II Rodzinne Spotkanie i眛eczne spo砮czno禼i przedszkolnej, zorganizowane przez Rad Rodzic體 Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie. W czasie tego magicznego popo硊dnia go禼ili秏y rodzic體, babcie i dziadk體 oraz zaproszonych go禼i w秗骴 kt髍ych swoj obecno禼i zaszczyci nas W骿t Gminy Psary Pan Tomasz Sad硂. Nasze wsp髄ne spotkanie rozpocz瓿a ciep硑mi, 秝iatecznymi 縴czeniami Pani Dyrektor Ma砱orzata Bara駍ka. Przy pysznych smako硑kach przygotowanych przez mamy z ka縟ej grupy, mogli秏y podziwia przedszkolak體 przebranych za Anio砶i, kt髍zy zaprezentowali swoje umiej阾no禼i wokalno- taneczne do pi阫nych 秝i眛ecznych pastora砮k. Pi阫na scenografia, stroje oraz wyst阷y dzieci sprawi硑, 縠 w sali zapanowa砤 magiczna, 秝i眛eczna atmosfera. Po wsp髄nym kol阣owaniu Rada Rodzic體 zaprosi砤 zgromadzonych do dzia砤 plastycznych: dzieci wsp髄nie z najbli縮zymi wykonywa硑 dekoracje oraz ozdoby choinkowe, kt髍e zawis硑 na choinkach. Du縴m zainteresowaniem cieszy硑 si ozdoby 秝i眛eczne wykonane przez Pani Jolant Widz, kt髍e mo縩a by硂 zakupi na zorganizowanym kiermaszu. Takie spotkania integruj rodzic體, dzieci, nauczycieli i pracownik體 przedszkola, a towarzysz眂y im 秝i眛eczny nastr骿 pozostaje na d硊go w pami阠i. Serdeczne podzi阫owania sk砤damy dla wszystkich organizator體 oraz mi硑ch go禼i za wsp髄nie sp阣zony czas.