Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

,,i阾o Pieczonego ziemniaka"

alt

Dnia 23.09.2016r. w naszym przedszkolu odby硂 si tradycyjnie ?i阾o Pieczonego Ziemniaka?. Nasi wychowankowie zostali zapoznani z histori ziemniaka, dowiedzieli si sk眃 pochodzi, jak inaczej nazywamy ziemniaki, z jakich cz甓ci si sk砤daj oraz jakie potrawy mo縩a z nich przygotowa. Po tym wprowadzeniu wszystkie grupy zabra硑 si do przygotowania garnka ziemniaczanego na ognisko. W najstarszej grupie do krojenia ziemniak體 wykorzystano robot kuchenny, inni radzili sobie kroj眂 ziemniaki tradycyjnym sposobem czyli n罂 i deska. W przygotowaniach pomagali wychowankom oczywi禼ie rodzice. Gotowe garnki wyniesiono do ogrodu przedszkolnego gdzie na ognisku zosta硑 upieczone ziemniaczki. W oczekiwaniu na ziemniaczan uczt nauczycielki zaprosi硑 dzieci do wsp髄nej zabawy. "M眃re Sowy" wykona硑 ziemniaczane je縴ki. "Male駍twa" powiewa硑 w ogrodzie chust animacyjn, a "Tygryski" mi硂 sp阣zi硑 czas na szkolnym placu zabaw. Ziemniak by g丑wnym bohaterem dnia, wi阠 jemu by硑 podporz眃kowane zabawy i konkursy. Najwi阠ej frajdy i rado禼i sprawi砤 dzieciom zabawa ?Zbieranie ziemniak體? do koszyka. Nie zabrak硂 te wsp髄nych zabaw i pl眘體 przy muzyce. Pobyt na 秝ie縴m powietrzu pobudzi apetyt, a zapach roztacza si na ca潮 okolic. Pieczone ziemniaki z ogniska smakowa硑 jak z najlepszej kuchni 秝iata. G丑wnym celem naszej imprezy by硂 stworzenie okazji do wsp髄nej zabawy i wywo砤nie rado禼i na twarzach wszystkich dzieci. Mamy nadziej, 縠 ten wsp髄nie sp阣zony czas przyni髎 wszystkim wiele rado禼i i dostarczy pozytywnych wra縠.