Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

WYJAZD TYGRYSK覹 DO SPECJALNEGO OODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W B蔇ZINIE

W dniu 13.01.2016r. przedszkolaki z grupy ?Tygryski? uda硑 si do Specjalnego O秗odka Szkolno-Wychowawczego na zaj阠ia integracyjne z tamtejszymi przedszkolakami.
Zabawy integracyjne przy dzieci阠ej muzyce zoorganizowane przez Pani Anie i Hanie, w kt髍ych przedszkolaki wzi瓿y udzia by硑 okazj do spotkania z r體ie秐ikami, mi砮go sp阣zenia czasu oraz sprzyja硑 integracji, a zaj阠ia sportowe by硑 dla wszystkich okazj do zaprezentowania swoich umiej阾no禼i i sprawno禼i fizycznej. W czasie spotkanie Pani Ewelina malowa砤 dzieciom buzie. Dziewczynki w kilka chwil zmieni硑 si w przepi阫ne kotki, ksi昕niczki i pieski, natomast ch硂pcy w Spidermeny oraz Batmany. Po wsp髄nej zabawie na dzieci czeka s硂dki pocz阺tunek.
U秏iechy na buziach i weso砤 zabawa by硑 najlepszym dowodem na to, 縠 dzieci mi硂 sp阣zi硑 czas.