Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

DZIE GEGO CZYTANIA

Nie do przecenienia jest rola, jak w wychowaniu i rozwoju cz硂wieka i to ju od najm硂dszych lat, odgrywa kontakt z ksi笨k, rozwijaj眂 wra縧iwo舵 i wp硑waj眂 na rozw骿 intelektualny m硂dego s硊chacza i czytelnika. Rozumiej眂 to i doceniaj眂 - nasze przedszkole, w砤czy硂 si do Akcji ?Dzie G硂秐ego Czytania? obchodzony 29 wrze秐ia.

Okazji do czytania dzieciom jest wiele i powinni秏y robi to jak najcz甓ciej zar體no w domu, jak i w przedszkolu. Dlatego te z tej okazji w naszym Przedszkolu w ka縟ej grupie mieli秏y szans do wprowadzenia przedszkolak體 w magiczny 秝iat bajek, opowiada i wierszy. Dzieci s硊cha硑 bajek czytanych przez Pani Dyrektor mgr Ma砱orzat Bara駍k, Pani Wicedyrektor mgr Agnieszk Regulsk, wychowawc體 grup, rodzic體, uczni體 ze Szko硑 Podstawowej oraz Pa pracuj眂ych w naszym przedszkolu. Bardzo dzi阫ujemy wszystkim za mile sp阣zony czas i czekamy na kolejne bajki i zach阠amy do g硂秐ego czytania dzieciom przez ca硑 rok.