Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

BEZPIECZNE DZIECKO - BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2016/2017

Przedszkolacy wraz z wychowawcami biorą udział w konkursie "Bezpieczne dziecko - bezpieczne przedszkole 2016/2017" w ramach którego realizują nastepujące zadania.

Zadanie I

Przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych, w tym dróg komunikacyjnych, placów zabaw, urządzeń elektrycznych.

 

Dnia 30 sierpnia 2016r. został przeprowadzony przegląd techniczny obiektów przedszkolnych, placu zabaw, urządzeń elektrycznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli potwierdza się gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Uwagi, spostrzeżenia i ustalenia zawarto w Protokole z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie. Protokół z powyższych przeglądów jest dostępny w placówce ZSP Nr 2 w Sarnowie.

W przedszkolu, w dokumentach Książki Obiektu Budowlanego znajdują się:

 • roczne i 5 letnie przeglądy techniczne budynku
 • wykaz regularnych kontroli placu zabaw
 • wykazy przeglądów instalacji: elektrycznej, kominiarskiej, piorunochronowej, gazowej, urządzeń ppoż.
 • wykaz przeglądów sanitarnych
 • wykazy przeprowadzonych ewakuacji na wypadek zagrożeń

Wszyscy pracownicy mają przeprowadzone szkolenia z zakresu BHP i postępowania przeciwpożarowego. Kierunki ewakuacji są oznaczone właściwie, a ciągi komunikacyjne i wyjścia ewakuacyjne - drożne. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych są umieszczone w widocznym miejscu.

Wymagane przeglądy zostały przeprowadzone i są aktualne o czym świadczy wymagana dokumentacja przedszkolna.

 Â 

Zadanie II

Przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem, awarią urządzeń wodociągowych i elektrycznych.

Dnia 29 września 2016r. został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy. 55 dzieci z 3 grup wraz z 3 nauczycielkami i 8 pracownikami obsługi i administracji opuściło budynek, kierując się drogami ewakuacyjnymi do zbiorczego punktu ewakuacyjnego wyznaczonego na terenie ogrodu przedszkolnego. Podczas ćwiczeń ewakuacji dzieci wychodziły z budynku bardzo spokojnie, nie przepychając się. Od momentu ogłoszenia alarmu ewakuacja trwała 2,20 minuty. Tam, po powtórnym przeliczeniu dzieci, nauczyciele zdali raport meldunkowy osobie odpowiedzialnej za ćwiczenia. Dyrektor placówki oceniła sprawność przeprowadzonej akcji i skierowała kilka słów do zgromadzonych dzieci uwrażliwiając je na ewentualne niebezpieczeństwo.

Próbny alarm poprzedziły zabawy i zajęcia z zakresu bezpieczeństwa podczas których przedszkolaki przygotowywały się do próbnego alarmu w wypadku zagrożenia. Uczona (w grupach 3-4 latków) i wdrażana (w grupach 5-6 latków) była umiejętność ewakuacji z pomieszczeń przedszkolnych. Dzieci poznały sygnał ogłoszenia alarmu, drogi ewakuacyjne, którymi mają opuszczać sale, sposób wychodzenia - pojedynczo, jedno za drugim, oraz miejsce zbiórki po ewakuacji. Dzieci wiedzą, że nie należy chować się i panikować, ale trzeba słuchać i pilnować się osoby dorosłej. Działania odbywały się w formie zabawowej i były poprzedzone szeregiem wysłuchanych opowiadań i wierszy, historyjek obrazkowych np: " Pali się.”

 

Zadanie III

Przeprowadzenie gawęd – konwersatoriów na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą w układzie pór roku (zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie zwierzęta, w tym jadowite, kąpiele, ślizgawki na lodzie etc. - w układach tematycznych i formach dostosowanych do grup wiekowych). Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji „dobrze” - „źle”.

Â

5 października z okazji Dnia Zwierząt odwiedził Nasze przedszkole Pan Leśniczy – Aleksander Jewak. Zapoznał on naszych przedszkolaków z pracą leśniczego, myśliwego. Mówił o tym jak należy dbać o zwierzęta, zwłaszcza zimą. Dzieci poznały tryb życia zwierząt żyjących w lesie, uczyły się je rozpoznawać. Dowiedziały się także, jak nie należy postępować wobec zwierząt, kiedy je krzywdzimy, czasem nie zdając sobie z tego sprawy – na przykład sypiąc do karmnika okruszki chleba, zamiast ziarenek. Pan Aleksander Jewak opowiedział nam również o sadzeniu drzew, ochronie przed szkodnikami, celowych wycinkach, przypomniał jak należy zachowywać się w lesie.

Nasi milusińscy mieli także okazje zabłysnąć wiedzą rozwiązując śpiewająco zagadki przygotowane wcześniej przez Pana leśniczego.

Po zakończonym spotkaniu dzieci chętnie kolorowały obrazki zwierząt, które zostawił dla nich nasz gość.

Kolejnego dnia przedszkolaki wybrały się na spacer do lasu, podczas którego podziwiały przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Obserwowały las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. Zapoznały się z różnorodnością szaty roślinnej lasu: (drzewa iglaste, liściaste, krzewy, pnącza, paprocie, mchy i runo leśne). Słuchały odgłosów lasu, śpiewu ptaków, stukania dzięcioła, kukania kukułki. Zbierały żołędzie, kolorowe liście, szyszki. Ta wyczerpująca wyprawa sprawiła wszystkim wiele radości.

Podczas zajęć w grupach panie przedstawiły dzieciom zagrożenia czyhające na nich w różnych miejscach np.: nad rzeką , w górach, w lesie, nad jeziorem, a wynikające z panującej pory roku. Dzieci dowiedziały się, że nie tylko kąpiel latem w jeziorze, może grozić utonięciem, ale również niebezpieczna zabawa zimą na zamarzniętym jeziorze. Przedstawiły dzieciom zagrożenia, które mogą spotkać podczas górskich wędrówek w lecie i zimie, które są szczególnie niebezpieczne.

Zajęcia te zostały połączone z konkursem rysunkowym na temat dobrego i złego zachowania w różnych sytuacjach.

Zadanie V

Zorganizowanie spotkania z policjantem, policjantem drogowym, strażnikiem miejskim. Dotyczy zagadnień – bezpieczeństwa poruszania się po mieście i drodze, kontaktów z nieznajomymi, podstawowych zagadnień ruchu drogowego i przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca. Znajomość podstawowych numerów alarmowych.

altOd początku roku szkolnego dzieci w naszym przedszkolu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodziliśmy na spacery, wycieczki ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu drogowym wie pan policjant. Dlatego też dnia 4 listopada na zaproszenie dzieci i nauczycieli przybyli do naszego przedszkola policjanci. Tego dnia dzieci z wszystkich grup wiekowych zgromadziły się w sali „Tygrysków”, aby powitać niecodziennych gości. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta. Policjanci zapoznali przedszkolaków z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym. Dzieci bardzo dobrze radziły sobie z zadawanymi pytaniami na temat bezpiecznej zabawy w miejscach dozwolonych, wykazały się znajomością numerów alarmowych i umiejętnością wezwania pomocy oraz prawidłowego zachowania się w razie zgubienia. Dodatkową atrakcją spotkania była maskotka będzińskiej policji, smoczyca Klara, która niezłomnie cieszy się ogromną popularnością wśród milusińskich. Razem z nią dzieci uczyły się jak prawidłowo przechodzić przez ulicę. Każda grupa mogła także zrobić sobie z maskotką pamiątkowe zdjęcie. Ostatnią atrakcją spotkania była prezentacja samochodu policyjnego i możliwość wejścia do środka auta. Policjanci zademonstrowali sygnały ostrzegawcze oraz podstawowe wyposażenie samochodu. Była to bardzo pouczająca lekcja o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, która na pewno pozostanie dzieciom na długo w pamięci!


alt


ZADANIE VII

Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie można wprowadzić elementy dramy. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi (a nawet znajomymi), którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji.

Uświadamiając dzieciom niebezpieczeństwo jakie może zaistnieć w kontaktach z nieznajomym zaprezentowaliśmy przedszkolakom krótkie filmiki edukacyjne przedstawiające następujące sytuacje:

 • Nie wsiadaj do samochodu z nieznajomym.
 • Nie przyjmuj prezentów od nieznajomych.
 • Nie dawaj klucza obcym.
 • Nie rozmawiaj przez Internet z nieznajomym.
 • Nie otwieraj drzwi nieznajomemu.

Podczas zajęć zostały wykorzystane formy literackie, teatralne - scenki dramowe, zabawy tematyczne, naturalne sytuacje podczas spacerów i wycieczek oraz plansze edukacyjne. Dzieci bawiły się w teatrzyk odgrywając różne scenki prezentując zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania dorosłych. Podczas zabawy uczyły się jak reagować w sytuacji zagrożenia, jak zachować się gdy nieznajoma osoba częstuje nas cukierkami lub zaprasza na przejażdżkę samochodem proponując pokazanie czegoś ciekawego. Ćwiczenia te nauczyły dzieci asertywności. Przedszkolaki potrafią powiedzieć " nie" - oraz zadbać o własne bezpieczeństwo.

Dzieci dowiedziały się również, że w większości przypadków dorośli zawsze pomagają dzieciom jeśli zachodzi taka potrzeba. Może się jednak zdarzyć, że przypadkowo spotkają kogoś, kto jest zły. Najprawdopodobniej będzie wyglądał jak inni ludzie, uśmiechał się do nich, rozmawiał, a nawet proponował słodycze, czy też naklejki.

Ponadto dnia 20 października gościł w naszym przedszkolu Teatr Art-Re z Krakowa, który przyjechał ze spektaklem dla dzieci pt: ,,Czerwony Kapturek". Nie była to jednak klasyczna wersja "Czerwonego Kapturka", taką jak wszyscy znamy, lecz żywy, wesoły spektakl pozbawiony przemocy, który uczy posłuszeństwa wobec rodziców i przestrzega przed zbytnią ufnością wobec nieznajomych. Dzieci miały możliwość nie tylko oglądać spektakl, ale przede wszystkim w nim uczestniczyć, co z pewnością wpłynęło na lepsze przyswojenie ważnych treści dotyczących bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi.

 

Zadanie X

Przeprowadzenie spotkania z lekarzem lub pielęgniarką albo wycieczka do gabinetu lekarskiego. Po prezentacji podstawowych urządzeń i zabiegów, rozmowa o bezwzględnym zakazie korzystania z lekarstw z apteczki domowej. Uświadomienie dzieciom o śmiertelnym niebezpieczeństwie zażywania wszelkich, zwłaszcza nieznanych, medykamentów.

O higienie, zasadach dbania o zdrowie, zachowaniu podczas chorób i zasadach przyjmowania leków nasi przedszkolacy dowiedzieli się w trakcie wizyty w szkolnym gabinecie pielęgniarki. Szkolna pielęgniarka - Pani Ania jest znana dzieciom, więc przedszkolaki nie czuły obaw przed wizytą w jej gabinecie.

Pielęgniarka opowiedziała dzieciom o wykonywanym przez siebie zawodzie i o zadaniach należących do pielęgniarki ( nie tylko szkolnej) np.: dbanie o właściwy komfort pacjentów, ich higienę i czystość, mierzenie, ważenie dzieci w szkole, wstępne badanie wzroku, postawy ciała i ewentualne kierowanie do specjalistów, karmienie i pomoc w innych czynnościach, których pacjent nie jest w stanie sam wykonać, przygotowywanie pacjentów do badań i zabiegów, wykonywanie podstawowych pomiarów, takich jak badanie temperatury, tętna i ciśnienia krwi, nadzorowanie prawidłowego przebiegu leczenia oraz informowanie lekarza o wszelkich nieprawidłowościach.

Podczas tego spotkania przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób opatrywać skaleczenia, w jaki sposób unieruchamiać złamane kończyny, jak prawidłowo się odżywiać, jak mierzyć ciśnienie krwi. Zobaczyły, że „motylek” - wenflon wcale nie jest taki groźny, a pobieranie krwi z paluszka odbywa się szybko i wcale nie boli. Pielęgniarka zaprezentowała dzieciom rekwizyty potrzebne lekarzowi i pielęgniarce w codziennej pracy – stetoskop, ciśnieniomierz, termometr, strzykawki, bandaże i wyjaśniła do czego służą. Dzieci wypowiadały się na temat : Co szkodzi zdrowiu?, a co sprzyja zdrowiu? Kto nas leczy, kiedy jesteśmy chorzy?

Dzieci miały możliwość oglądania różnych kolorowych tabletek, które wyglądem przypominały cukierki. Dlatego pani pielęgniarka, uświadomiła przedszkolakom konieczność przyjmowania leków w czasie choroby, ale podawanych tylko przez rodziców. Czystość jak wiadomo jest potrzebna by utrzymać higienę i zdrowie swojego organizmu więc pani Ania przypomniała dzieciom zasady dbania o zęby, o włosy, skórę, paznokcie i całe ciało. Spotkanie z pielęgniarką było bardzo interesując i pouczające dla naszych wychowanków. Pielęgniarka szkolna wykonała różne pomiary dzieciom, np.: sprawdziła wzrok, zważyła i zmierzyła chętne dzieci.

ZADANIE XI

Konwersatorium nt. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” - w formule stosownej do grup wiekowych.

 

6 lutego 2017r. wśród przedszkolaków została przeprowadzona pogadanka na temat: „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie”. Zajęcia te przeprowadzone były w związku z realizacją programu „Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole”.

Na zajęciach głównym celem było uświadomienie dzieciom jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka, bo każdy jest godny szacunku i zasługuje na miłość. Uświadomienie dzieciom tych wartości ma służyć rozwinięciu szacunku również do siebie.

Nauczycielka próbowała uświadomić dzieciom potrzebę wzajemnej życzliwości, szacunku do siebie i innych oraz uwrażliwić na przeżycia własne i innych. W tym celu przedszkolaki oglądały plansze przedstawiające scenki dobrego i złego zachowania wobec osób, zwierząt i roślin. Następnie oceniły i podały wiele pozytywnych przykładów jak należy zachowywać się wobec koleżanek, kolegów oraz zwierząt i roślin. Na zakończenie zajęć dzieci obejrzały prezentacje multimedialną dotyczącą okazywania szacunku we wszystkich sferach życia.

Przedszkolacy omówiły kulturalne zachowanie w stosunku do innych, obdarzanie wszystkich szacunkiem. Dzieci przypomniały sobie magiczne słowa które należy używać na co dzień.

Podczas zajęć omówiliśmy zasady wzajemnego szacunku do innych. Pani przypomniała dzieciom o zasadach które powinny być zawsze przestrzegane:

 1. Słuchamy, nie przerywamy gdy ktoś mówi.

 2. Szanujemy pracę innych.

 3. Dbamy o otoczenie nie niszczymy cudzych rzeczy.

 4. Ubieramy się odpowiednio do okoliczności.

 5. Szanujemy starszych, oraz koleżanki i kolegów.

 6. Używamy zwrotów grzecznościowych.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom dzieci wiedzą, że trzeba szanować koleżanki i kolegów oraz przyrodę, a wiedzę zdobytą podczas zajęć wykorzystywać w codziennym życiu.